Vård enligt samverkansavtal

Västra Götalandsregionen och Region Halland bildar tillsammans Västra sjukvårdsregionen och har träffat ett samverkansavtal om invånarnas rättigheter och möjligheter att välja var de vill söka sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen.

Samverkansavtalet innebär att invånarna i Västra sjukvårdsregionen/Region Halland fritt kan välja vårdgivare inom primärvård, länssjukvård och specialisttandvård vid vårdenheter inom sjukvårdsregionen.

Slutenvård

En patient från Region Halland har möjlighet att i Västra Götalandsregionen välja att få sin behandling i sluten vård inom offentlig länssjukvård, utan godkännande i förväg från sitt hemlandsting.

Samverkansavtalet

Senast uppdaterad: 2018-01-01 00:05