Lägesrapport för den nationella dataverkstaden, juni 2024

Uppdaterad:
Publicerad:

Efter en solig och välkommen midsommarafton väntar en vecka i Almedalen för många av dem som arbetar inom offentlig förvaltning. I dataverkstaden jobbar vi dock på som vanligt några veckor till innan vi stänger för semester.

Som vanligt vill vi påminna om att hålla koll på vårt nyhetsflöde och våra inlägg på Linkedin och i DIGG:s community, så ni inte missar att ta del av det resultat som dataverkstaden löpande levererar och informerar om.

Dataverkstadens framtid

När det gäller dataverkstadens framtid så har vi inte så mycket att rapportera just nu, förutom att det pågår en dialog med Sveriges 21 regioner om hur vi kan lösa en framtida finansiering av vår verksamhet. Läs gärna förra månadens lägesrapport för mer information.

Regional samverkan

Det är lite samma läge när det gäller regional samverkan runtom i Sveriges. Inte så mycket nytt att rapportera. I Sverigekartan visualiserar vi hur långt respektive region kommit i arbetet med att bedriva en regional samverkan på ett kvalitativt och effektivt sätt. Bedömningen är knuten till dataverkstadens mål att minst hälften av Sveriges regioner och kommuner ska ha etablerat en förmåga för att dela data öppet – det vill säga att publicera öppna data i någon form;

Sverigekartan - statistik - Dataverkstad

Vi har även publicerat information om vilka regioner och kommuner som publicerar öppna data. I dagsläget är det 8 regioner och 76 kommuner som publicerar någon form av öppna data. Ni kan såklart ta del av resultatet på Sveriges dataportal;

Regioner och kommuner som publicerar öppna data - Sveriges dataportal

Särskilt viktiga datamängder och nationella projekt

Just nu lägger vi all vår tid på att försöka färdigställa de specifikationer som vi arbetat med under våren. Ett sådant exempel är leder (generell för alla typer av leder) där vi tillsammans med Naturvårdsverket verifierar att vi använder rätt kodlistor och begrepp i specifikationen. Det finns ett utkast av specifikationen publicerad på den nationella dataportalen;

Leder som länkade data - Sveriges dataportal

Två andra datamängder som vi arbetar med är trafikflödesdata och parkering. I båda fallen har vi en dialog etablerad med Transportstyrelsen och Trafikverket för att verifiera vi använder rätt kodlistor och begrepp i specifikationen, ex att specifikationen harmoniserar med Datex-standarden. Även i detta fall finns det utkast publicerade på den nationella dataportalen resp. Gitlab;

Parkering (utkast) - Sveriges dataportal

Särskilt viktiga datamängder / Trafikflöden · GitLab

Vi har också arbetat vidare med specifikationen för nämndsärenden och offentliga anslag (anslagstavlan). Den första versionen av anslagstavlan som vi publicerade för cirka 6 månader sedan, behöver vidareutvecklas för att kunna användas för samtliga nämndsärenden. Målsättningen är att skicka ut en uppdaterad utgåva på remiss efter semestrarna. Ett utkast finns publicerat på den nationella dataportalen;

Specifikation för offentliga anslag - Sveriges dataportal

Sen har vi även börjat titta närmare på förutsättningarna för att bedriva ett samverkansprojekt med Naturvårdverket och Länsstyrelserna om data för miljöfarliga verksamheter. Just nu söker vi efter lämpliga kommuner som vill vara med i projektet.

På motsvarande sätt undersöker vi förutsättningarna för att etablera ett samverkansprojekt för att samla in och publicera data om matsvinn på ett mer modernt och maskinläsbart sätt jämfört med idag. Dialog pågår med Livsmedelsverket och Naturvårdsverket i första hand.

Dessutom har vi påbörjat arbetet med att att ta fram en datamodell och specifikation för att dela data om återvunnet material. Det gör vi tillsammans med branschorganisationen Avfall Sverige. Även i detta fall är Naturvårdsverket en aktör.

För övrig tänkte vi inte redovisa så mycket mer när det gäller dataverkstadens arbete med olika datamängder. Allt finns på GITLAB, dataportal.se och dataverkstad.se!

Gå gärna in och titta på våra specifikationer och bidra med din sakkunskap – om något saknas eller behöver justeras/kompletteras. Vi tar helst emot dina kommentarer direkt i GITLAB. Ifall du saknar ett konto på GITLAB kan du skapa ett sådant utan kostnad. Hör dig om du behöver hjälp.

https://gitlab.com/sarskilt-viktiga-datamangder

Såklart ser vi gärna att du tar del av det resultat som vi skapat sedan tidigare i form av specifikationer och vägledningar. Det är ju själva idén med att dataverkstaden finns – att du ska använda resultatet i ditt dagliga arbete med att tillgängliggöra och publicera öppna data;

Datamängder – Topp-100-listan - Dataverkstad

Vi tar gärna emot fler förslag på datamängder som ni vill att vi ska titta närmare på. Skicka in era förslag via vårt formulär;

Föreslå datamängd - Dataverkstad

Ni kan även ladda ner topp-100-listan på Sveriges dataportal;

Särskilt viktiga datamängder inom region och kommun (Topp-100-listan) - Sveriges dataportal

Kommande webbinarium och konferenser

Just nu har vi inga webbinarium planerade i dataverkstaden, det kommer bli mer aktuellt när vi kommit längre med de datamängder som beskrivits tidigare.

Upphandlingskrav för inbyggd öppenhet

Vi påminner också om att använda de kravtexterna som dataverkstaden tagit fram tillsammans med DIGG, för att i största möjliga mån säkerställa så kallad inbyggd öppenhet vid anskaffning och införande av nya it-system och digitala tjänster. Med inbyggd öppenhet syftar vi på att i säkerställa ägandeskap, möjlighet till att dela och använda delade data, samt att ha tillgång till verksamhetens data över tid. Det är inte en självklarhet idag.

Givetvis kan kraxtexterna användas av både offentliga och privata organisationer för samma syfte. Ni hittar dem på DIGG:s hemsida;

Rekommendationer för upphandling av data | Digg

Vi har även spelat in en film (från DIGG forum den 24 oktober 2023) där vi går igenom kravtexterna och hur de är tänkt att tillämpas. Se filmen – det är väl investerade 25 minuter och sprid dem till berörda kollegor på it-, juridik-, inköps- och upphandlingsavdelningarna.

Upphandla data? Kravtexter som effektivt stöd | Digg