Utskrivna läkemedel

Data om utskrivna läkemedel är en datamängd som tillhör området Hälsa i listan över särskilt viktiga datamängder. Den data som efterfrågas är antal och typ av läkemedel som skrivs ut i olika delar av Sverige.

Genom att använda datamängden kan man exempelvis undersöka hur utskrivning av läkemedel påverkar miljö och människor, vidta åtgärder för att minska överutskrivning av läkemedel mot smärtstillande, samt mäta andelen läkemedel i dricksvatten för att kunna se över behov av rengöring.

Socialstyrelsen är statistikansvarig myndighet för utskrivna läkemedel. Myndigheten tillhandahåller både ett läkemedelsregister och en statistikdatabas. Läkemedelsregistret innehåller:

  • data om patienten (kön, ålder folkbokföringsort)
  • varan (ATC-kod, namn, styrka, storlek),
  • kostnader & föreskrivningen (mängd, utskrivet datum, uthämtat datum).

Läkemedelsregistret är inte kostnadsfritt och öppet, vilket beror på att det innehåller känsliga uppgifter och således kräver granskning och viss bearbetning innan de kan lämnas ut till en datakonsument. Däremot är det möjligt att använda Socialstyrelsens statistikdatabas för att ta del av data om utskrivna läkemedel på en mer aggregerad nivå.

Datainsamling

Alla aktörer som säljer läkemedel är skyldiga att rapportera in vilka läkemedel de säljer och volymer till E-hälsomyndigheten, som är ansvarig för datainsamlingen. Apotek ska även rapportera in uppgifter om när ett föreskrivet läkemedel expedieras. Datainsamlingen sker genom att aktörerna anropar externa tjänster hos E-hälsomyndigheten för att överföra information om varje försäljningstransaktion, efter expediering. E-hälsomyndigheten lagrar varje vardag runt 700 000 transaktioner och något lägre antal på helgerna.

Använda data

Idag delas inte denna data öppet på Sveriges dataportal, men data finns att tillgå via Socialstyrelsens statistikdatabas. Via den är det dock inte möjligt att tillhandahålla månadsuppgifter fördelat på fler faktorer samtidigt, som t.ex. region och ålder. Det beror på att man inte vill riskera att enskilda individer pekas ut, vilket kan ske om informationen blir allt för detaljerad.

Mer information om Socialstyrelsens statistik och data 

Koppling till de globala hållbarhetsmålen

Att mäta, analysera och agera på data om utskrivna läkemedel förväntas kunna bidra till att stimulera följande globala hållbarhetsmål i agenda 2030.

3.4 Minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa
3.8 Tillgängliggör sjukvård för alla
6.3 Förbättra vattenkvalitet och avloppsrening samt öka återanvändning

Fredrik Eriksson

Projektledare för nationell dataverkstad

Telefonnummer

Mobil: 0761-18 33 53