Kristaller, Ledv-

Synonym

Pyrofosfat \ Calciumpyrofosfat- och uratkristaller \ Uratkristaller \ Kalciumpyrofosfat

Laboratorium

Klinisk kemi 

Adress

Klinisk kemi
SU/Sahlgrenska
413 46  Göteborg

031-342 15 62

Mer info

Länk till extern anvisning

 

Övrigt

-