Acylkarnitiner, fraktionerade

Synonym

Carnitin \ Karnitin

Laboratorium

Klinisk kemi

Adress

Klinisk kemi
SU/Sahlgrenska
413 46  Göteborg

031-342 15 62

Mer info

Länk till extern anvisning

Övrigt

För korrekt medicinsk bedömning ska anamnes och aktuell medicinering anges på remissen. Vid akuta prover kontakta lab, tel 031-3424077.