1,25-(OH)2 Vit D, S-

Synonym

Kalcitriol, Vitamin D 1,25-OH, 1,25-Dihydroxi-vitamin D

Laboratorium

Klinisk kemi 

Adress

Klinisk kemi
SU/Sahlgrenska
413 46  Göteborg

031-342 15 62

Mer info

Länk till extern anvisning

Övrigt

Kalcidiol (S-Vitamin D 25-OH) ger bäst bild av vitamin D-balansen i kroppen och används därför som rutinprov vid utredning av vitamin D-status.

Kalcitriol (S-Vitamin D 1,25-OH) behövs bara som komplement vid oklara fall, t ex vid njursjukdom, störningar i bisköldkörteln, speciella utredningsfall.