För vuxna

Vi erbjuder habilitering och rehabilitering till dig som fötts med nedsatt syn eller fått en synnedsättning tidigt i livet. Vi arbetar för att personer med nedsatt syn ska kunna delta och fungera i samhället, på jobbet, i skolan, hemma och på fritiden.

Du får kontakt med oss via en remiss från en ögonläkare. Du eller någon närstående kan också själv ta kontakt. Detta kallar vi egenremiss. Du kan bara skicka en egenremiss om du redan är inskriven på syncentralen.

När vi träffas för första gången

Vid första besöket tar vi reda på vilka behov du har. Du berättar om hur du har det hemma, på jobbet och på fritiden och vilka problem din synnedsättning orsakar.

Vi gör en vårdplan

När vi vet vad du behöver och vilka problem som finns, skriver vi tillsammans en vårdplan. I planen kommer vi överens om vilket mål vi ska ha, hur vi ska nå målet och vem på syncentralen som du ska ha kontakt med.

Det här händer under habiliteringen och rehabiliteringen

  • Vi ger psykosocialt stöd och rådgivning till patient och närstående. Det psykosociala handlar om hur man fungerar och mår tillsammans med andra människor.
  • Vi undersöker vilken typ av synnedsättning patienten har.
  • Vi undersöker vad patienten klarar av att göra.
  • Vi ger information och vägledning till närstående
  • Vi provar ut synhjälpmedel och hjälper till att träna på att använda det.

Hos oss kan man också få hjälp med att träna på saker man brukar göra hemma, på jobbet, i skolan eller på fritiden. Man kan träna ensam eller i grupp. Man kan träna med eller utan hjälpmedel. 

Efter habiliteringen och rehabiliteringen

När vi avslutat habilitering och rehabilitering ska patienterna:

  • kunna sköta vardagslivets rutiner i hemmet
  • kunna kommunicera med omvärlden
  • kunna förflytta och orientera sig i närmiljön
  • kunna delta i skola och arbete