För barn och ungdomar

Vi ger stöd och behandling till barn och ungdomar upp till 19 år. Vi riktar oss till dem som fötts med nedsatt syn eller fått en synnedsättning tidigt i livet.

Vi arbetar för att barn och ungdomar med nedsatt syn ska bli mer självständiga, fungera i samhället och utvecklas normalt.

När vi träffas för första gången

När vi fått en remiss från en ögonläkare, tar vi kontakt med familjen och berättar om vad vi kan erbjuda. När vi träffas för första gången, får föräldrarna berätta om hur det är hemma och vilka problem som synnedsättningen orsakar.  Vi kommer också överens om vilka behov barnet eller ungdomen har.

Vi gör en vårdplan

Tillsammans med föräldrarna gör vi en vårdplan. I vårdplanen kommer vi överens om vilket mål vi ska ha, hur vi ska nå målet och vem inom Synverksamheten som familjen ska ha kontakt med under behandlingen.

Det här händer under habiliteringen

  • Vi hjälper familjen att ge barnet stöd.
  • Vi ser till att barn och föräldrar utvecklas tillsammans och får nya kunskaper.
  • Vi ger föräldrarna kunskaper om samhällets stöd och service. 
  • Vi ger psykosocialt stöd och rådgivning till patient och närstående. Det psykosociala handlar om hur man fungerar och mår tillsammans med andra människor.
  • Vi undersöker vilken typ av synnedsättning barnet eller ungdomen har.
  • Vi undersöker vad barnet eller ungdomen klarar av att göra.
  • Vi provar ut synhjälpmedel och hjälper till att träna på att använda dem.

Hos oss kan man också få hjälp med att träna på saker man brukar göra hemma och i skolan. Man kan träna ensam eller i grupp. Man kan träna med eller utan hjälpmedel. 

Vi följer upp vårdplanen tillsammans

Då och då följer vi upp vårdplanen tillsammans med familjen. Vi tar reda på om vårt stöd och vår behandling verkligen fungerar som vi planerat. Om vi märker att något behöver ändras, så skriver vi om planen tillsammans.