Process- och projektstöd för kommuner

Vi erbjuder regionens kommuner verktyg och kunskap om hur natur- och kulturarv och kultur på olika sätt kan bidra till en positiv samhällsutveckling. Vi ger konsultativt stöd kring strategier och kulturplaner, skapar möjlighet för plats- och turismutveckling och är en väg in till hela förvaltningens bredd av kompetenser.

Vi arbetar övergripande med breda, strategiska frågor inom kultur och natur- och kulturarv. Vi kartlägger, stödjer långa processer eller gör enstaka nedslag. Våra insatser ser olika ut, allt ifrån några samtal och timmar till samarbeten som sträcker sig över flera år. Vi anpassar oss efter de behov som finns i kommunen. 

Tillsammans kan vi skapa förutsättningar för att frågor om kultur och natur- och kulturarv får en utökad plats i kommunens utvecklingsstrategier. Vi kan vara stöd i processer som rör till exempel kulturplaner, strategier och visionsarbete. Vi kan också driva processer för platsutveckling som bygger på lokala traditioner och historia, ökad näring och turism.

Ambitionen är att vara en närvarande resurs i Västra Götalandsregionens samtliga 49 kommuner.

Vi kan:

  • Fungera som bollplank för en kommun eller organisationers utvecklingsprojekt
  • Bidra med en regional överblick och koppla ihop er med andra aktörer och nätverk
  • Vara en kontaktyta till kulturförvaltningens hela specialistkompetens
  • Koppla samman lokala initiativ med regionala strategier och program
  • Hålla i workshops och tankesmedjor
  • Hjälpa till att hitta finansiering
På en mörklila bakgrund står det med svarta bokstäver "Kultursäkringen"

Kultursäkringen

Kultursäkringen är ett paket med användbara argument, inspiration och konkreta tips för dig som ansvarar för kulturen i kommunen. Kultursäkringen kan till exempel användas inför dialoger med andra verksamheter.

Guide - Att inkludera på riktigt

En guide som tagits fram av Kulturförvaltningens Unga kulturutvecklare. Handfasta tillvägagångssätt till alla vuxna, som vill arbeta med ungas inkludering på riktigt.

Skyltar som visar vägen framför en skogsdunge

Ta fram planer och strategier

Står du inför att skriva en kulturplan, biblioteksplan eller annan kommunal strategi? Här finns råd om processen, exempel och annat som är bra att tänka på.

Platsutveckling

Vi erbjuder kommuner, företag, föreningar och organisationer stöd i arbetet med att utveckla sin plats. Vi kan hjälpa till med både metodstöd kring utvecklingsprocessen och expertkompetens om Västra Götalands natur- och kulturhistoria.

Gestaltad livsmiljö

Kulturförvaltningens medarbetare är en resurs för kommuner och andra aktörer i sitt arbete med den gestaltade livsmiljön.

Kontakt

Caroline Bergmann

Konsulent

Telefonnummer

Ida Carlsson

Konsulent

Telefonnummer

Anders Nilsson

Enhetschef Demokrati och samhälle

Telefonnummer

Jan Johansson

Enhetschef Kulturmiljö

Telefonnummer

Mobil: 070-659 03 46