Finskan och sverigefinnar

på bilden syns en karta över sverige 1809 när även finland ingick

Här vill vi belysa finskan som nationellt minoritetsspråk och sverigefinnars syn på rätten att använda sitt språk.

De nationella minoritetsspråken, finska, jiddisch, meänkieli, romska (romani chib) och samiska, är en viktig del i Sveriges minoritetspolitik och ofta avgörande i de nationella minoriteternas identitet.

Här vill vi belysa finskan som nationellt minoritetsspråk och sverigefinnars syn på rätten att använda sitt språk. Genom Tarmo Ahonen, som här är en röst från sverigefinnar, får vi höra om det finska språkets betydelse. Eftersom Västra Götaland är ett finskt förvaltningsområde och också flera kommuner i regionen, är det intressant att både se och höra hur finskan som nationellt minoritetsspråk har hanterats i Göteborg och Västra Götaland. Vi passade på att intervjua Tarmo i samband med utgivningen av hans bok ”Sånt kan inte hända här – Sanningen om svensk minoritetspolitik”.

Vi får också ta del av det forskningsprojekt om språk, segregation och gentrifiering, med fokus på finska språket som Maria Löfdahl, Institutet för språk och folkminnen och Johan Järlehed, Göteborgs universitet genomfört.

Finskan i Göteborg

I ett forskningsprojekt om språk, segregation och gentrifiering i Göteborg dokumenteras och undersöks synligt språk.