Förfrågan anslutning BFR

Varje ny förfrågan om att ansluta ett centralt system eller server till BFR ska föregås av en formell ansökan. Förfrågan om anslutning kommer att prioriteras, beredas och godkännas av BFR- förvaltningen innan själva anslutningen etableras. OBS! Särskilda krav gäller för anslutning av privat vårdgivare oavsett typ av förfrågan om anslutning. Anslutning av privat vårdgivare kräver att vårdgivaren har ingått vårdavtal med VGR samt att BFR ingår som tjänst i avtalet.

För mer information om krav och riktlinjer för nya anslutningar läs här:
Krav och riktlinjer för ny verksamhet
Informationsmodell för anslutning till BFR

Anslutning till BFR sker via:

 • DICOM
 • HL7
 • (XDS)

Vid systemanslutning rör det sig om en eller en kombination av flera ovanstående anslutningsalternativ. Anslutningen kommer alltid gälla både test- och produktionsmiljö.

Hur initieras en ansökan: 
All förfrågan om ansökan till BFR ska registreras som ett Plexusärende (för privata vårdgivare se text längre ner). När Plexusärendet har skapat kommer det automatiskt styras om till Objekt Diagnostik och Utredning för beredning.

I blanketten för anslutning till BFR finns anslutningsprocessens olika steg beskrivna. Processen beskriver anslutning till BFR som kräver en större insats vilket kräver ett anslutningsprojekt. 

 • Anslutning VGR interna verksamheter ska kontakta sin lokala SIS funktion som skapar ett ärende i Plexus Ansökningsblanketten bifogas i ärendet.
  • För enklare anslutning av en DICOM-nod till BFR för VGR där åtkomst till BFR inte kan etableras via lokalt PACS behövs det göras en beställning till BFR förvaltningen. Läs mer på Insidan.
 • Anslutning av privat vårdgivare kräver att det finns ett vårdavtal mellan vårdgivaren och VGR samt att BFR ingår i avtalet.
  VGR externa verksamheter som har ett vårdavtal med VGR ska kontakta SIS för privata vårdgivare som är behjälplig med att skapa ett ärende i Plexus. Ansökningsblanketten bifogas i ärendet. Vid eventuella frågor om ansökningsblanketten kontakta bfr.forvaltning@vgregion.se

  Åtkomst Privata vårdgivare till BFR:s informationsvisare kräver ett vårdavtal mellan vårdgivaren och VGR finns samt att BFR ingår som tjänst i avtalet. 
  För mer information läs här: Informationsvisaren

  OBS! All nyanslutning av privat vårdgivare måste förgås av en registrering i BFR. Åtkomst till tjänsten möjliggörs först efter registreringen.
  Länk till information och blankett för registrering