Informationsvisaren

Informationsvisaren ger åtkomst till sammanhållen patientöversikt för den information som lagrats och tillgängliggjorts i BFR även om denna har producerats av andra verksamheter. Tjänsten är anpassad för att möta patientdatalagens krav.

Privata vårdgivare
VGR kan i nuläget inte erbjuda privata vårdgivare tillgång till informationsvisaren i VGR:s bild och funktionsregister (BFR). Orsaken är att VGR:s stöd och supportfunktion till privata leverantörer/remittenter, som skulle vilja nyttja BFR:s Informationsvisare, ännu inte finns på plats.

Uthopp från AsynjaVisph och Melior
Det är möjligt att göra uthopp till Informationsvisaren från Asynja Visph och Melior. Läs mer om hur man gör här: Snabbguide BFR Informationsvisaren

Logga in (sätt in SITHS kort innan inloggning):
Informationsvisaren VGR internt
Informationsvisaren Sjunet (privata vårdgivare)

Innan en ny användare använder Informationsvisaren hänvisas denne till att ta del av webbutbildning som finns under länk

Lathundar och utbildningsmaterial - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Nödvändiga förutsättningar, som inte supporteras via BFR förvaltningen

Förutsättningar

Den enskilda medarbetaren behöver:

  • Ett tjänste-ID
  • SITHS kort med certifikat ”SITHS Root CA v1 Inera”
  • Har ett medarbetaruppdrag VoB SJF (Behörighetsbeställningsportalen)
  • Har genomgått erforderlig webbutbildning