Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Informationsvisaren

Informationsvisaren ger åtkomst till sammanhållen patientöversikt för den information som lagrats och tillgängliggjorts i BFR även om denna har producerats av andra verksamheter. Tjänsten är anpassad för att möta patientdatalagens krav.

Informationsvisaren är webbaserad och är validerad för Edge, Chrome och Internet Explorer. Inom kort kommer tjänsten även att valideras mot EdgeChromium. Stödet för Internet Explorer kommer på sikt att försvinna.
Utrullning av Informationsvisaren planeras ske under 2021–2022.

Förutsättningar

När nedanstående grundförutsättningar är säkerställda av anslutande verksamhet gäller följande för den enskilda medarbetaren för att få åtkomst till Informationsvisaren.

Den enskilda medarbetaren behöver:
• Ett tjänste-ID
• SITHS kort med certifikat ”SITHS Root CA v1 Inera”
• Har ett medarbetaruppdrag VoB SJF 
• Har genomgått erforderlig webbutbildning 

Förutsättning inför anslutning VGR interna
Den anslutna vårdgivaren och/eller verksamheten behöver säkerställa att:
• Att medarbetaren har en klientdator med kortläsare och relaterad
  systemmjukvara installerad
• Att vårdgivarnas medarbetare har registrerat medarbetaruppdrag VoB SJF

Förutsättning inför anslutning VGR externa
En grundförutsättning är att vårdgivaren har ingått ett samarbetsavtal 
med VGR där Informationsvisaren ingår som tjänst.

För extern vårdgivare som har ingått avtal med VGR: 
Läs mer om IS/IT stödtjänster på vårdgivarwebben: IT-system - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)


Den anslutna vårdgivaren och/eller verksamheten behöver också säkerställa att:
• Organisation och medarbetare finns registrerade i KIV
• Att medarbetaruppdrag VoB SJF för aktuella vårdenheter finns
• Att medarbetarna har ett VGR-ID
• Att behörighetsbeställning kan ske i VGR:s behörighetsportal
• Att medarbetaren har en klientdator med kortläsare och relaterad
  systemmjukvara installerad
• Att vårdgivarens medarbetare har registrerat medarbetaruppdrag VoB SJF
• I samband med avtalsskrivandet ska en formell anmälan skickas till
  BFR-förvaltningen så att vårdgivaren kan registreras på BFR:s Whitelist.
• All förändring mot grundavtalet som påverkar tidigare registrerat HSA-ID
   ska formellt anmälas till BFR-förvaltningen.
• När avtalet avslutas ska en avanmälan ske till BFR-förvaltningen.
   Länk till formulär kommer snart.
• Uppkoppling Sjunet 

Supportinformation SITHS Kort
För Informationsvisaren och Samverkanstjänsten gäller att:
- Legitimering måste fungerar med ditt kort
- Ditt kort måste ha ett SITHS certifikat. ” SITHS Root CA v1, Inera”

Här kan du kontrollera att ditt SITHS kort fungerar och att rätt certifikat ligger pålagt på kortet: https://test.siths.se/ 

Snabbguider och lathundar
Snabbguide logga in och basfunktionalitet
Snabbguide remisstatus
Snabbguide bildanalys
Informationsvisaren användarmanual
ZFP manual
Lathund för att rensa cache
OBS! Tänk på att vid ny release av ett webbaserat system är det viktigt att rensa cachen och cookies innan man börjar använda systemet för att få den bästa användarupplevelsen.  

Instruktionsfilmer för Informationsvisaren

 

 

 

Senast uppdaterad: 2021-02-18 10:16