Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Bild- och Funktionsregistret, BFR

Aktuellt

2021-01-11 OBS!!! Flyttad uppgradering
I slutet av 2020 informerades ni om att BFR planerat in en uppgradering den 17/12-2020 kl 11-13 och att den sedan flyttades fram till den 14/1.

Uppgraderingen
har nu flyttats fram ytterligare och inget nytt datum är planerat än.
Detta på grund av rådande Cyberattacker mot VGR vilket innebär att VGR IT inte kan assistera BFR vid en uppgradering i nuläget.

2020-12-14 Flyttad uppgradering
Förra veckan informerades ni om att BFR planerat in en uppgradering den 17/12-2020 kl 11-13.

OBS Uppgraderingen har flyttats fram till den 14/1 2021 kl 11-13.
Detta på grund av rådande Cyberattacker mot VGR vilket innebär att VGR IT inte kan assistera BFR vid en uppgradering i nuläget.

2020-12-11 Planerad uppgradering
En planerad uppgradering av BFR:s XDS register kommer ske den 17/12 kl 11-13.

GE Healthcare bedömer risken för verksamhetspåverkan som låg.

• DICOM delen ska inte påverkas.
• Samverkanstjänsten ska inte påverkas.
• Däremot påverkas Informationsvisaren, som är beroende av XDS informationen. Användare av Informationsvisaren får räkna med att Informationsvisaren kommer ligga nere under själva uppgraderingen

För mer information klicka på bifogat dokument: Planerad systemuppgradering av BFR XDS register

Bild- och Funktionsregistret (BFR) har varit en hubb för central lagring och distribution av radiologisk information sedan 2008. Våren 2020 avslutades projektet och implementationen av BFR 2.0. Detta resulterade i en uppgraderad och expanderad BFR, med tillhörande tjänster och komponenter för informationsvisning, rättning och möjlighet till samarbete.

Radiologisk verksamhet inom VGR, offentliga, privata samt Folktandvården långtidslagrar radiologisk information i BFR.  Intentionen med BFR är att i en framtid ska alla typer av medicinsk bild skall lagras och distribueras via BFR. I början av 2020 uppgick antal undersökningar i BFR till 30 miljoner och omfattningen växer kontinuerligt. BFR förvaltas inom Objektet för Diagnostik och Utredning sedan 2020.

BFR innefattar följande komponenter; 

  • Bastjänst: Detta är BFR:s kärnkomponenter som övriga delar av BFR är beroende av. Här finns i nuläget bland annat funktionalitet för lagring och hämtning av bilder via DICOM. Här finns även funktioner som tar emot uppdateringar om remisser/undersökningar och svar från de anslutna systemen. Även systemets så kallade XDS funktionalitet ingår här.
  • Administrationsportalen: Är ett verktyg för systemförvaltning BFR och administratörer från anslutande bildproducerande verksamhet. Den används främst för rättning och komplettering av metadata som ska följa med en undersökning enligt överenskommen informationsspecifikation.
  • Informationsvisaren: Är ett verktyg som ger åtkomst till bilder, svar samt ger möjlighet att följa remisstatus från beställd remiss till signerat svar. Klicka här för mer information om Informationsvisaren
  • Samverkanstjänsten: Ett verktyg för samverkan inom diagnostisk verksamhet. Den används idag administratörer inom radiologin för att skicka utförda undersökningar för distansgransking av annan utförare samt för att flytta remiss till annan utförare.

    Bild över system och funktioner i BFR (Bild- och Funktionsregistret)

    Bild över system och funktioner i BFR (Bild- och Funktionsregistret)
    Klicka på bilden för att förstora

Senast uppdaterad: 2020-06-02 15:52