Bild- och Funktionsregistret, BFR

Aktuellt

Driftsinformation 2024-06-18
Inget nytt

Informationsvisaren 2024-06-18
BFR väntar på en ny version av DICOM visaren ZFP som är en del av Informationsvisaren. Nya version ska lösa problem där svarsrapport inte default visas i rätt tidsordning. Den nya versionen kommer testas och utvärderas under hösten.

Adminportalen 2024-06-18
Den nya Adminportal plattformen har driftsatts och fungerar nu parallellt med nuvarande Adminportal. Nya lathundar ska tas fram samt utbildning ska planeras in efter sommaren för alla systemadministratörer som använder Adminportalen. Efter utbildningsinsatsen kommer gamla Adminportalen avvecklas

Samverkansportalen 2024-06-18
Den 28 maj produktions sattes nya Samverkansportalen. Administratörerna inom SU radiologi jobbar numera i nya Samverkansportalen. Intrimning pågår.

Innan semestern fortsätter tester med distansgranskningen SECTRA-TeleConsult. Planen är att SECTRA förvaltningarna ska kommer i gång med distansgranskningen via Samverkansportalen under hösten.

Övrigt 2024-06-18
Supportärenden till BFR förvaltningen ska från och med den 10 juni gå via anmälan i VGR Serviceportal Startsida - VGR serviceportal - VGR serviceportal (vgregion.se) och inte via BFR funktionsbrevlåda. Precis som tidigare kommer BFR förvaltningen administrera BFR ärendena men framledes via VGR Serviceportal.

Privata vårdgivare anmäler sina ärenden som tidigare via BFR funktionsbrevlåda då man saknar åtkomst till VGR Serviceportal

Bild- och Funktionsregistret, BFR, är ett nav för lagring och distribution av medicinsk bild, (bilder med tillhörande dokumentation). Förutom arkivtjänsten finns webbapplikationer för informationsvisning, samarbete och administration.

Nuvarande tjänst är en vidareutveckling av första upplagan BFR som etablerades redan 2008. 
 
Arkivet är främst nav för all radiologisk verksamhet inom Västra Götaland, både offentlig och privat verksamhet, folktandvården inkluderad. De lagrar all sin produktion av medicinsk bild i BFR samt får åtkomst till informationen i BFR via sina anslutna produktionssystem.                                                        
VGR:s intention och strategi är att all typ av medicinsk bild i framtiden ska lagras och distribueras via BFR. Som ett steg i den riktningen lagras och distribueras sedan våren 2021 även regionens kardiologiska ultraljudsundersökningar via tjänsten.


BFR innefattar följande komponenter; 

  • Bastjänst: Detta är BFR:s kärnkomponent. Bastjänsten är ett VNA, Vender Neutral Archive, som har funktionalitet för lagring och distribution av stora mängder DICOM bilder och tillhörande RIS information (HL7). De BFR-anslutna produktionssystemen både lagrar och hämtar information kontinuerligt från arkivet för att kunna bedriva daglig diagnostisk verksamhet. Arkivet tar löpande emot statusuppdateringar av remisser, undersökningar och svar från de anslutna systemen. Arkivet innehåller ca 40 miljoner undersökningar. Den lagrade informationen är basen för de övriga BFR-tjänsterna. Bastjänsten har även kapacitet att lagra och distribuera non-DICOM. 
  • Informationsvisaren: En webbapplikation som ger åtkomst till bilder och tillhörande information. Bildvisaren stödjer funktionalitet för enklare granskning av stillbild, 3D volymer och rörlig bild.  Applikationen ger även möjlighet att följa status från beställd remiss till signerat svar för en given patient. Applikationen är i huvudsak ämnad för kliniker som i sitt dagliga arbete behöver åtkomst till medicinsk bild (och tillhörande bildinformation). Via visaren har användaren åtkomst till både DICOM och HL7-information.
  • Samverkansportalen: En webbapplikation för samverkan inom diagnostisk verksamhet. Tjänsten används av administratörer inom radiologin för att skicka utförda undersökningar för distansgranskning av annan utförare samt för att flytta remiss till annan utförare.
  • Administrationsportalen: En webbapplikation för systemförvaltning BFR och lokala administratörer för de BFR-anslutna bildproducerande verksamheterna. Den används främst för rättning och komplettering av metadata som ska följa med en undersökning enligt överenskommen informationsspecifikation.Bild över system och funktioner i BFR (Bild- och Funktionsregistret) 
Klicka på bilden för att få den större samt läs mer om bilden genom att expandera fältet nedan

Läs mer om bild över system och funktioner i BFR

Bilden beskriver tjänsten BFR. Databasen är själva navet för både produktion och konsumtion av medicinsk bild. I databasen finns främst all radiologisk bildinformation som producerats inom Västra Götalandsregionen. Bilden illustrerar också tillhörande applikationer och flöden som är kopplade till tjänsten.