Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Bild- och Funktionsregistret, BFR

Aktuellt

2021-06-07 Information till användare av BFR:s Informationsvisaren
GE Healthcare planerar att uppgradera en del av Informationsvisaren som heter ”Händelsevy”. I vyn kan användaren följa remiss och aktuell remisstatus.

Ändringen påverkar utseende och funktion i BFR:s Informationsvisare, Examination Timeline. Se nyhet kopplat till uppgraderingen nedan.
Uppgradering i produktion sker den 10 juni kl 18:00-20:00. Under den tiden kommer Informationsvisaren ej vara tillgänglig.
 
Nyhet kopplat till uppgraderingen:
Förändring sker i vyn ”Visa Händelser”
imagedy1zb.png

Benämningarna för statusarna i Händelsevyn har harmoniserats för att bättre passa det radiologiska arbetsflödet.Bättre urskiljning mellan färgerna för respektive status.
image6419c.png
Sidan för Tidslinjen presentera 25 rader med remisser istället för 10. Det är de 25 senaste remisserna som presenteras i denna vy.

Bild- och Funktionsregistret (BFR) har varit en hubb för central lagring och distribution av radiologisk information sedan 2008. Våren 2020 avslutades projektet och implementationen av BFR 2.0. Detta resulterade i en uppgraderad och expanderad BFR, med tillhörande tjänster och komponenter för informationsvisning, rättning och möjlighet till samarbete.

Radiologisk verksamhet inom VGR, offentliga, privata samt Folktandvården långtidslagrar radiologisk information i BFR.  Intentionen med BFR är att i en framtid ska alla typer av medicinsk bild skall lagras och distribueras via BFR. I början av 2020 uppgick antal undersökningar i BFR till 30 miljoner och omfattningen växer kontinuerligt. BFR förvaltas inom Objektet för Diagnostik och Utredning sedan 2020.

BFR innefattar följande komponenter; 

  • Bastjänst: Detta är BFR:s kärnkomponenter som övriga delar av BFR är beroende av. Här finns i nuläget bland annat funktionalitet för lagring och hämtning av bilder via DICOM. Här finns även funktioner som tar emot uppdateringar om remisser/undersökningar och svar från de anslutna systemen. Även systemets så kallade XDS funktionalitet ingår här.
  • Administrationsportalen: Är ett verktyg för systemförvaltning BFR och administratörer från anslutande bildproducerande verksamhet. Den används främst för rättning och komplettering av metadata som ska följa med en undersökning enligt överenskommen informationsspecifikation.
  • Informationsvisaren: Är ett verktyg som ger åtkomst till bilder, svar samt ger möjlighet att följa remisstatus från beställd remiss till signerat svar. Klicka här för mer information om Informationsvisaren
  • Samverkanstjänsten: Ett verktyg för samverkan inom diagnostisk verksamhet. Den används idag administratörer inom radiologin för att skicka utförda undersökningar för distansgransking av annan utförare samt för att flytta remiss till annan utförare.


    Bild över system och funktioner i BFR (Bild- och Funktionsregistret) 
    Klicka på bilden för att få den större samt läs mer om bilden genom att expandera fältet nedan

Bilden beskriver BFR:s databas och vilka komponenter som är kopplade och som uppfyller användarnas behov runt radiologi.

Det radiologiska flödet startar till höger i bild, när RIS-systemet skickar remissinformation till BFR:S databas, därefter skickar PACS-systemet information från patientens undersökning, bilder och utlåtande till databasen.

Innan informationen kommer in i databasen så kontrolleras den i en komponent som heter Validation Gateway. Det måste finnas komplett och riktigt personnummer samt annan metadata. Om något fattas eller är felaktigt så kan man gå in i komponenten Administrationsportalen, längst ner till vänster i bild. Med denna komponent kan man rätta och skicka om informationen så den landar i databasen. De personer som använder denna rättningskomponent är BFR-förvaltningen samt administratörer hos RIS- och PACS-producenter.

Jämte komponenten Administrationsportalen så ser man komponenten Edison som är ett verktyg för att analysera data inom BFR. T ex hur många undersökningar som en producent skickat under en viss tid eller hur många användare som är inne i en viss komponent.

Bredvid Edison hittar man komponenten ATNA som loggar allt som användarna söker på och konsumerar i komponenten Informationsvisaren (till höger i bild). Denna komponent är till för patientens säkerhet enligt PDL, Patient Datalagen.

Informationsvisaren till höger i bild är den komponent som man använder för att titta på informationen i databasen. Man kan söka på patientens personnummer och se alla undersökningar, bilder, remisser och utlåtande. Även denna komponent är PDL-anpassad dvs man måste få patientens samtycke om man tittar på information som är skapad av annan Vårdenhet en den som patienten besöker när sökningen görs. Användare av denna komponent är läkare, sjuksköterskor och sekreterare inom vården.

Längst upp till höger ser man komponenten Samverkanstjänsten. Denna komponent används för att skicka undersökningar till distansgranskning, dvs när VGR inte har kapacitet att granska och skriva utlåtande så köper man denna tjänst av extern part. Den används även för flytt av remiss, dvs när VGR inte har kapacitet att genomföra undersökningar så skickas remissen till extern part.

Mitt i databasen som syns i mitten på bilden visas komponenterna SQL-Export och Dicom Spider, dessa komponenter används av förvaltningen för internt arbete; t ex till att göra dataexporter för forskning mm.

Längst ner till höger ser vi en utgråad komponent som heter Media Manager. Denna komponent skall användas till att spara icke radiologiska bilder i BFR men är inte färdigställd ännu.

Senast uppdaterad: 2021-05-10 10:00