Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Bild- och Funktionsregistret, BFR

Aktuellt

2021-04-01 Information om uppdatering av Admin. portal och Informationsvisaren
Den 7 april kl 18 sker en uppdatering av Admin. portalen samt en mindre kosmetisk ändring i Informationsvisaren

Nyheter AdminPortal v3.5:
Fliken rättning XDS kommer utökas med sökkriteriet.”Remissnummer”.
Användaren kommer endast få åtkomst till de undersökningar som skapats på den egna enheten.

Bulk radering av felmeddelanden.
Olika undersökningar med samma felkod kan efter de rättats till sändas om i bulk.

Bulk uppdatering av referensdata. (Denna funktion ingår i releasen men kommer inte vara tillgänglig förrän senare då den har ett beroende till en uppgradering i Validation Gateway)

BFR förvaltningen ska nu också själva kunna lägga upp en ny vårdgivare i AdminPortalen.

Nyheter Dokumentation och utbildningsmaterial AdminPortalen:
Uppdaterad dokumentation finns tillgänglig på webben.

Nyheter Informationsvisaren:
En mindre kosmetisk ändring sker Examination timeline.
Där antal visade remisser ökas från 10 rader till 25 rader. Det är de senaste remisserna som visas i den vyn.

2021-03-19 Information om uppdateringen

Uppgraderingen av BFR register är klar.

Men valideringen av Informationsvisaren är inte godkänd.
Så detta drabbar endast de verksamheter som behöver åtkomst till Informationsvisaren.
Vi ber er som är drabbade att sprida informationen internt.

För nya undersökningar skapade igår saknas den löpande uppdaterade text informationen.

(Inga CDA dokument finns tillgängliga för nya undersökningar)

Men Ssarstext finns som rapport ihop med bilderna. Dessa finns tillgängliga så snart undersökningen slutsignerats.

Sökning på patient verkar ta tid.

GE felsöker och vi återkommer med information så snart vi vet mera.

2021-03-17 Information om uppgradering
BFR hoppas kunna fullfölja den planerade uppgraderingen av BFR XDS-register.

Uppgraderingen startar den 18/3-2021 kl. 18:00 och pågår fram till den 19/3 kl. 04:00

GE Healthcare bedömer risken för verksamhetspåverkan som låg.

• DICOM delen påverkas inte. (Lagring och åtkomst till lagrad DICOM information via anslutna RIS/PACS påverkas inte)
• Samverkanstjänsten påverkas inte.
• Däremot påverkas Informationsvisaren, som är beroende av XDS informationen. 

Användare av Informationsvisaren får räkna med att Informationsvisaren ligger nere under tidpunkten för uppgraderingen

Bild- och Funktionsregistret (BFR) har varit en hubb för central lagring och distribution av radiologisk information sedan 2008. Våren 2020 avslutades projektet och implementationen av BFR 2.0. Detta resulterade i en uppgraderad och expanderad BFR, med tillhörande tjänster och komponenter för informationsvisning, rättning och möjlighet till samarbete.

Radiologisk verksamhet inom VGR, offentliga, privata samt Folktandvården långtidslagrar radiologisk information i BFR.  Intentionen med BFR är att i en framtid ska alla typer av medicinsk bild skall lagras och distribueras via BFR. I början av 2020 uppgick antal undersökningar i BFR till 30 miljoner och omfattningen växer kontinuerligt. BFR förvaltas inom Objektet för Diagnostik och Utredning sedan 2020.

BFR innefattar följande komponenter; 

  • Bastjänst: Detta är BFR:s kärnkomponenter som övriga delar av BFR är beroende av. Här finns i nuläget bland annat funktionalitet för lagring och hämtning av bilder via DICOM. Här finns även funktioner som tar emot uppdateringar om remisser/undersökningar och svar från de anslutna systemen. Även systemets så kallade XDS funktionalitet ingår här.
  • Administrationsportalen: Är ett verktyg för systemförvaltning BFR och administratörer från anslutande bildproducerande verksamhet. Den används främst för rättning och komplettering av metadata som ska följa med en undersökning enligt överenskommen informationsspecifikation.
  • Informationsvisaren: Är ett verktyg som ger åtkomst till bilder, svar samt ger möjlighet att följa remisstatus från beställd remiss till signerat svar. Klicka här för mer information om Informationsvisaren
  • Samverkanstjänsten: Ett verktyg för samverkan inom diagnostisk verksamhet. Den används idag administratörer inom radiologin för att skicka utförda undersökningar för distansgransking av annan utförare samt för att flytta remiss till annan utförare.

    Bild över system och funktioner i BFR (Bild- och Funktionsregistret)

    Bild över system och funktioner i BFR (Bild- och Funktionsregistret)
    Klicka på bilden för att förstora

Senast uppdaterad: 2021-02-02 10:07