Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Bild- och Funktionsregistret, BFR

Aktuellt

Driftsinformation 20211018

Planerat stopp i integrationsplattform - RTJP.VGR, 2021-10-20 20:00 till 21:00
VGR IT meddelar:
Onsdag den 20 oktober kl. 20:00 - 21:00 genomförs ett planerat stopp i den regionala tjänsteplattformen (RTjP) då man utför ett underhållsarbete.

Förtydligande:
Det blir stopp på samtliga integrationer som går genom regionala tjänsteplattformen under arbetet.

BFR förvaltningen meddelar:
Åtkomst till information i BFR via RIS/PACS eller via uthopp till BFR via Melior, länk till Webadapt och Asynja Visph, länk BFR informationsvisare:

Påverkan:
Ingen åtkomst till svarsutlåtanden i BFR som skapats inom tidsintervallet ”2021-10-20 kl 20:00 - 22:00”från tidpunkt planerat driftstopp och tills köerna in mot BFR från de anslutna systemen är återställda”.  

Svarsutlåtanden skapade inom angivet tidsintervall finns tillgängliga lokalt i det BFR anslutna systemet, SECTRA konsoliderat och AGFA.

Om patienter skickas mellan sjukhusen under detta tidsintervall och man behöver dela radiologisk information behöver verksamheterna använda samma reservrutin som vid ett driftstopp BFR.

OBS!!! Åtkomst till historiska utlåtande och DICOM information påverkas inte av stoppet.

Åtgärd innan driftstopp:
Vi ber er sprida informationen till berörda verksamheter som konsumerar radiologis information innan planerat driftstopp.

Åtgärd efter driftstopp:
Vi ber samtliga producerande verksamheter att kontrollera att integrationen mot BFR fungerar efter det planerade stoppet. Det vill säga att HL7 trafiken in mot BFR flyter på.

Kontroll bör göras 2021-10-21 på morgonen. Systemadministratörerna kan kontrollera att RIS-information (remiss och svarsinformation) som skapat efter driftstoppet finns tillgänglig via Informationsvisaren.

Återkoppla till BFR förvaltningen att allt flyter på eller om problem kvarstår.

Informationsvisaren 20211018
Ingen uppdatering

Samverkanstjänsten 20211018
Ingen uppdatering

AdminPortal 20211018
Ingen uppdatering

Bild- och Funktionsregistret, BFR, är ett nav för lagring och distribution av medicinsk bild, (bilder med tillhörande dokumentation). Förutom arkivtjänsten finns webbapplikationer för informationsvisning, samarbete och administration.

Nuvarande tjänst är en vidareutveckling av första upplagan BFR som etablerades redan 2008. 
 
Arkivet är främst nav för all radiologisk verksamhet inom Västra Götaland, både offentlig och privat verksamhet, folktandvården inkluderad. De lagrar all sin produktion av medicinsk bild i BFR samt får åtkomst till informationen i BFR via sina anslutna produktionssystem.                                                        
VGR:s intention och strategi är att all typ av medicinsk bild i framtiden ska lagras och distribueras via BFR. Som ett steg i den riktningen lagras och distribueras sedan våren 2021 även regionens kardiologiska ultraljudsundersökningar via tjänsten.


BFR innefattar följande komponenter; 

  • Bastjänst: Detta är BFR:s kärnkomponent. Bastjänsten är ett VNA, Vender Neutral Archive, som har funktionalitet för lagring och distribution av stora mängder DICOM bilder och tillhörande RIS information (HL7). De BFR-anslutna produktionssystemen både lagrar och hämtar information kontinuerligt från arkivet för att kunna bedriva daglig diagnostisk verksamhet. Arkivet tar löpande emot statusuppdateringar av remisser, undersökningar och svar från de anslutna systemen. Arkivet innehåller ca 40 miljoner undersökningar. Den lagrade informationen är basen för de övriga BFR-tjänsterna. Bastjänsten har även kapacitet att lagra och distribuera non-DICOM. 
  • Informationsvisaren: En webbapplikation som ger åtkomst till bilder och tillhörande information. Bildvisaren stödjer funktionalitet för enklare granskning av stillbild, 3D volymer och rörlig bild.  Applikationen ger även möjlighet att följa status från beställd remiss till signerat svar för en given patient. Applikationen är i huvudsak ämnad för kliniker som i sitt dagliga arbete behöver åtkomst till medicinsk bild (och tillhörande bildinformation). Via visaren har användaren åtkomst till både DICOM och HL7-information.
  • Samverkanstjänsten: En webbapplikation för samverkan inom diagnostisk verksamhet. Tjänsten används av administratörer inom radiologin för att skicka utförda undersökningar för distansgransking av annan utförare samt för att flytta remiss till annan utförare.
  • Administrationsportalen: En webbapplikation för systemförvaltning BFR och lokala administratörer för de BFR-anslutna bildproducerande verksamheterna. Den används främst för rättning och komplettering av metadata som ska följa med en undersökning enligt överenskommen informationsspecifikation.Bild över system och funktioner i BFR (Bild- och Funktionsregistret) 
Klicka på bilden för att få den större samt läs mer om bilden genom att expandera fältet nedan

Bilden beskriver tjänsten BFR. Databasen är själva navet för både produktion och konsumtion av medicinsk bild. I databasen finns främst all radiologisk bildinformation som producerats inom Västra Götalandsregionen. Bilden illustrerar också tillhörande applikationer och flöden som är kopplade till tjänsten. 

Senast uppdaterad: 2021-08-25 11:01