Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Bild- och Funktionsregistret, BFR

Aktuellt

Driftsinformation 20220207
GE Healthcare har fortsatt huvudansvar för BFR tjänstens avtal, men en transformering pågår.
GE Healthcares underleverantör CGI ansvarar sedan 1 januari 2022 för BFR:s service och support. Det innebär att CGI numera koordinerar alla inkomna BFR incidenter och supportärenden. Inom kort kommer CGI också ta över förvaltningsansvaret ihop med VGR’s förvaltningsorganisation. Tjänstens utvecklingsdelar som rör GE:s egna produkter ligger kvar hos GE Healthcare och annan utveckling inom tjänsten som inte är kopplat till rena GE produkter kommer gå över till CGI.

Informationsvisaren 20220207
I dag finns ett etablerat uthopp från Asynja Visph till Informationsvisaren och inom kort kommer även ett uthopp från Melior att produktionssättas. Uthoppet i Melior kommer benämnas Bild och funktionsregistret (SITHS-Kort)

Det har startats två nya Informationsvisarprojekt. Syftet är att förbereda Informationsvisaren inför integrationen mot FVM vilket kommer att medföra en ökad användning och belastning av applikationen.

I det ena projeketet ses Informationsvisarens tekniska plattform över för att klara belastningen av ett större antal användare vid ett breddinförande. Ett enklare uthopp kommer finnas tillgänglig redan i första införandefasen av Millenium.

Det andra Informationsvisarprojektet handlar om att förbättra Informationsvisarens användargränssnitt samt förbättra användarvänligheten i applikationen.

Steg1: Införande av förbättrat uthopp från Asynja Visph till Informationsvisaren.

Steg 2: Uppgradera Informationsvisaren och i samband med det göra en del konfigurationsändringar.

Steg 3: Utveckla visaren med mer efterfrågad funktionalitet.

AdminPortal 20220207
En ny version av AdminPortalen har testats i BFR:s testmiljö och godkänts av VGR. Nästa steg blir att produktionssätta den nya versionen 3.61. Datum för det är inte satt ännu.

Nyheter i version 3.61:
Styrning åtkomst till Rättning: DICOM, HL7 och XDS. När den nya versionen produktionsätts kommer endast Rättning-DICOM finnas tillgänglig för BFR - anslutna systemadministratörer. Rättning HL7 och XDS ska hanteras av BFR förvaltningen.

Funktion Exportera DICOM syftar till att kunna skicka undersökningar till andra vårdgivare i de fall dessa samarbetar kring patientens vård och behandling. Tidigare hantering av export och import av undersökningar från annan vårdgivare till VGR behöver förnyas och förbättras. Den nya funktionaliteten i AdminPortalen är en av förbättringsåtgärderna. Funktionen kommer inte beröra systemadministratörerna från de BFR anslutna systemen!!!

Funktionen remissöversikt syftar till att presentera en samlad överblick över insamlade data /remiss. Via denna nya vy kommer BFR förvaltningen kunna få en överblick över metadata DICOM, HL7 och XDS per remiss. Funktionen kommer underlätta BFR förvaltningens analysarbete vid inkomna supports ärenden. Funktionen kommer inte beröra systemadministratörerna från de BFR - anslutna systemen.

Samverkanstjänsten 20220207
Inget nytt

Bild- och Funktionsregistret, BFR, är ett nav för lagring och distribution av medicinsk bild, (bilder med tillhörande dokumentation). Förutom arkivtjänsten finns webbapplikationer för informationsvisning, samarbete och administration.

Nuvarande tjänst är en vidareutveckling av första upplagan BFR som etablerades redan 2008. 
 
Arkivet är främst nav för all radiologisk verksamhet inom Västra Götaland, både offentlig och privat verksamhet, folktandvården inkluderad. De lagrar all sin produktion av medicinsk bild i BFR samt får åtkomst till informationen i BFR via sina anslutna produktionssystem.                                                        
VGR:s intention och strategi är att all typ av medicinsk bild i framtiden ska lagras och distribueras via BFR. Som ett steg i den riktningen lagras och distribueras sedan våren 2021 även regionens kardiologiska ultraljudsundersökningar via tjänsten.


BFR innefattar följande komponenter; 

  • Bastjänst: Detta är BFR:s kärnkomponent. Bastjänsten är ett VNA, Vender Neutral Archive, som har funktionalitet för lagring och distribution av stora mängder DICOM bilder och tillhörande RIS information (HL7). De BFR-anslutna produktionssystemen både lagrar och hämtar information kontinuerligt från arkivet för att kunna bedriva daglig diagnostisk verksamhet. Arkivet tar löpande emot statusuppdateringar av remisser, undersökningar och svar från de anslutna systemen. Arkivet innehåller ca 40 miljoner undersökningar. Den lagrade informationen är basen för de övriga BFR-tjänsterna. Bastjänsten har även kapacitet att lagra och distribuera non-DICOM. 
  • Informationsvisaren: En webbapplikation som ger åtkomst till bilder och tillhörande information. Bildvisaren stödjer funktionalitet för enklare granskning av stillbild, 3D volymer och rörlig bild.  Applikationen ger även möjlighet att följa status från beställd remiss till signerat svar för en given patient. Applikationen är i huvudsak ämnad för kliniker som i sitt dagliga arbete behöver åtkomst till medicinsk bild (och tillhörande bildinformation). Via visaren har användaren åtkomst till både DICOM och HL7-information.
  • Samverkanstjänsten: En webbapplikation för samverkan inom diagnostisk verksamhet. Tjänsten används av administratörer inom radiologin för att skicka utförda undersökningar för distansgransking av annan utförare samt för att flytta remiss till annan utförare.
  • Administrationsportalen: En webbapplikation för systemförvaltning BFR och lokala administratörer för de BFR-anslutna bildproducerande verksamheterna. Den används främst för rättning och komplettering av metadata som ska följa med en undersökning enligt överenskommen informationsspecifikation.Bild över system och funktioner i BFR (Bild- och Funktionsregistret) 
Klicka på bilden för att få den större samt läs mer om bilden genom att expandera fältet nedan

Bilden beskriver tjänsten BFR. Databasen är själva navet för både produktion och konsumtion av medicinsk bild. I databasen finns främst all radiologisk bildinformation som producerats inom Västra Götalandsregionen. Bilden illustrerar också tillhörande applikationer och flöden som är kopplade till tjänsten. 

Senast uppdaterad: 2021-08-25 11:01