Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Frågor och svar

Inloggningsadress till KiV för dem som går mot Sjunet är https://kivadmin.vgregion.sjunet.org/
Inloggning sker med SITHS-kort och man väljer SITHS-certfikatet, det vill säga den som innehåller ditt HSAID.

Ja. För att komma åt applikationen KIV, måste arbetsstationen vara uppkopplad mot Sjunet. Kontakta din IT-leverantör för att säkerställa att Sjunet-uppkoppling finns. Om arbetsstationen exempelvis visar Vårdvalet, så är den ansluten till Sjunet. I de fall man önskar att ansluta sig till administration av KIV, måste man beställa denna kommunikationstjänst av VGR IT.

Vårdgivare med avtal med Västra Götalandsregionen kan beställa administratörsrättigheter för att administrera sina uppgifter i KIV.

Fyll i "Ansökan om administratörsrättigheter KIV " För att få administratörsrättigheter måste personen vara upplagd i KIV med en korrekt anställning.

Länk till sidan för blanketter

Det går att söka rätt på personer som finns registrerade i KIV via personnummer, VGR-id eller namn.

Söka en person i KIV

Personer som tillhör en privat vårdgivare måste läggas upp manuellt i KIV. Alla personer som är upplagda i KIV har ett unikt id, sk VGR-id. Då en ny person skapas görs alltid en kontroll att personen inte finns i KIV sedan tidigare. Kontrollen görs mot personens personnummer. Personer som tidigare varit anställda inom Västra götalandsregionen finns i KIV och återanvänder sitt unika VGR-id. När en person registreras används personens folkbokförda namnuppgifter. Namnuppgifter går aldrig ändra manuellt i KIV, ändringar kan bara göras via anmälning till Skatteverket (till exempel vid namnbyte eller förändring av stavning).

Skapa en person i KIV

Kontakta er KIV administratör för mer information. Se kontaktuppgifter

En person kan ha en eller flera engagemang/anställningar kopplade till sig i KIV. Anställningarna skapas manuellt och kan registreras i maximalt ett år i KIV, sen måste de förnyas.

Skapa engagemang i KIV 

 

Engagemang/Anställningar för privata vårdgivare kan registreras i max ett år i KIV. Det innebär att anställningarna måste uppdateras inom ett år, annars rensas de bort.

Hantera engagemang

E-postadresserna som visas i listan över de anställda är alltid en VGR-adress (@vgregion.se) om sådan finns för personen. Denna adress är ej redigerbar. Privata vårdgivare registrerar personers e-postadresser under fliken anställning, e-postadressen är endast synlig där (alltså inte i listan där VGR-adresser visas).

Om man tidigare varit anställd av Västra Götalandsregionen kan VGR-adressen hänga kvar i efterhand. Denna rensas bort automatiskt och kan inte tas bort manuellt.

Registrera e-postadresser i KIV

Om en person avslutar sin anställning vid en vårdenhet ska dennes anställning tas bort i KIV.

Om personen har ett eTjänstekort utfärdat av Västra Götalandsregionen måste först eTjänstekortet avregistreras hos TjänsteID-service enligt rutin för avregistrering av eTjänstekort. När verksamhetschefen har fått meddelande om att eTjänstekortet är avregistrerat så går det att ta bort anställningen.

Ta bort en anställning i KIV

ST-läkarna har en grundanställning på vårdenheten och ska därmed registreras i KIV. När de "randar" ansvarar "mottagande" vårdenhet för att koppla individen till vårdenheten och därmed även det uppdrag som ska tilldelas i NPÖ.

Hanteringen av AT-läkare är ej klarlagd. För närvarande behöver ni ej registrera individerna i KIV, om inte de har behov att få tillgång till något system som hämtar uppgifterna om behörighet via KIV.

Registrerad verksamhetschef visas under fliken översikt under rubriken verksamhetschef.

För avtal inom Vårdval 
Fyll i ansökan "Anmälan om förändringar av verksamhetschef":Länk till verksamhetschefs- blanketten

För övriga avtal (Taxebaserade, Tandvård, Vårdavtal) 
Fyll i ansökan Ansökan om administratörsrättigheter - verksamhetschef. Länk till blanketterna

 

HSA-id är en unik identifieringskod som består av landskoden (SE), landstingets organisationsnummer (2321000131) samt en kod med siffror och/eller bokstäver som är unik för varje individ. HSA-id används av andra system som identifikation istället för personnummer.

Identifiera HSA-id för vårdgivare, vårdenhet och person

Osäker person är en person som saknar svenskt personnummer eller samordningsnummer och som inte behöver ett reservkort.

Lokalt identifierad person är en osäker person som behöver ett reservkort.

Senast uppdaterad: 2017-03-29 13:25