Förutsättningar för att komma in i Pascal

1. KIV - Katalog i Väst 

KIV är VGR:s gränssnitt mot den nationella HSA katalogen. Pascal hämtar information från HSA katalogen och VGR, det är därför viktigt att rätt information finns inlagd om alla medarbetare och enheter i KIV.

För åtkomst till Pascal krävs förutom ett tjänstekort,
ett registrerat medarbetaruppdrag i KiV, en anställning i regionen, förskrivarkod och legitimerad titel för dig som person.

OBS! Om man inte har en personlig förskrivarkod krävs en manuellt inmatad gruppförskrivarkod och titel. Vilken gruppförskrivarkod som gäller är beroende av vilken befattningskod man har. Läs mer  Rätt kombination av gruppförskrivarkod och titel för åtkomst till Pascal

2. Tjänste-ID 

För inloggning till tjänsten behövs även ett  TjänsteID (SITHS-kort)

3. Behörighet/Medarbetaruppdrag

Alla som ska ha åtkomst till Pascal måste ha ett medarbetaruppdrag inlagt i KIV (Katalog i Väst)/HSA. Verksamhetschefen eller av denne delegerad ansöker om  medarbetaruppdraget i Behörighetsbeställningsportalen (BBP)  OBS! Det krävs ett medarbetaruppdrag för varje enhet/verksamhetschef man tjänstgör hos. Behörighet inne i Pascal beslutas nationellt, läs mer i Behörighetsmatris för funktioner i HSA (INERA)

4. Arbetsplatskod

För att användarna ska kunna se och välja  rätt enhet i Pascal så är det viktigt att kopplingen mellan arbetsplatskoder och KIV är rätt upplagt.