Rutiner & Information

Rutiner och riktlinjer

Barndiagnos - Behörighet läkare

Byte av MVC - Avsluta och skapa vårdmappar

Elektronisk födelseanmälan

Elektronisk födelseanmälan Administration

E-recept till patient med reserv- eller samordningsnummer

Födelseanmälan när patienten inte är folkbokförd utan har reservnummer 

Läkemedelsförskrivning för patient med skyddade personuppgifter

Mappar som inte har avslutats i Obstetrix VGR

Registrera reserv- eller samordningsnummer

Slut- och Arkivsignera för överföring till Graviditetsregistret

Utskrivning av barn

Utskrivning av barn - Sekreterare

Tillfälliga rutiner/information

Begäran av spärr av vårdinformation

Information

Bevakningskorg

Dubbla mappar - Bugg

Falsk identitet

Journalsökord BMM

Journalsökord Slutenvård

Lablista Obstetrix

Loggranskning i Obstetrix

Obstetrix Historik

Resurstidbok

Rättningar i Obstetrix 2.16.1.200 Patch

Systemadministration

Tidbok Exportera sent avbokade och uteblivna besök

Tidbok Ny session Internet Explorer

Tidbokstyper

Utskrivning av barn - Bakgrund

Åtkomstkontroll

Senast uppdaterad: 2019-02-05 12:08