Obstetrix

Obstetrix (barnmorska på latin) är ett vårdinformationssystem som används inom öppen- och slutenvård i Västra Götalandsregionen. Obstetrix används för att dokumentera utförd och planerad vård inom prevention, mödravård och obstetrik. Information i systemet används som beslutsunderlag vid diagnos och behandling.

Systemet syftar till att stödja hälso- och sjukvårdspersonalen med informationshantering avseende:

  • Vårdprocessen för den gravida på barnmorskemottagning, ultraljudsavdelningen och förlossning/ BB-avdelningen.
  • Rådgivningsprocessen för män och kvinnor på preventivmedelsmottagning

Förvaltningsorganisationen består av representanter från berörda förvaltningar i regionen och ingår i objektet Huvudprocess Vård. Vi arbetar för att kvalitetsäkra Obstetrix bland annat genom att skapa gemensamma rutiner, samordna införandeprojekt och förändringsönskemål samt fungerar som ett nätverk för lärande/utveckling. 

Nyheter

Från slutet av juni till mitten av augusti har vi lägre bemanning då flera av oss jobbar i vården och därmed inte har tid avsatt för Obstetrix. Vi kommer att ge återkoppling på ärenden som kommer till funktionsbrevlådan så snart vi kan. För support kontakta i första hand lokal Obstetrixhandledare.

Användarmanualen för tidboken är nu uppdaterad.

Nyhetsbrev som beskriver vad som händer, har hänt och vad som planeras att hända framöver gällande Obstetrix.

Kontakt

VGRIT Support
Tel 010 - 47 37 100
Checklista vid fel i Obstetrix
Felanmälan Råd vid anmälan

Närhälsan Support

Objektspecialist med samordningsansvar
Verksamhet Annacarin Wikström
IT Stefan Jernfröjd

Objektspecialister verksamhet

Epost Obstetrix@vgregion.se