Förändringsbehov

Obstetrix förvaltning har förändringsstopp, dvs inget arbete utförs i VGR:s databaser mellan 20/12 2023 - 7/1 2024.

Vi arbetar med utveckling utifrån en beslutad årsplan. Vid ytterligare behov av utveckling av funktionalitet lämnas dessa vidare till respektive förvaltning för prioritering.

Hälso- och sjukvårdens IS/IT-ledning har beslutat att Millennium ska prioriteras. Detta innebär att det kommer bli en hårdare prioritering på behov av vidareutveckling. Behov som har värde för Millennium kommer att lämnas vidare till detta projekt.

Förändringsbehov måste lämnas in minst 60 dagar innan planerat införande. Under juni-augusti handläggs inga ärenden.

Förändringsönskemål och förslag ska vara förankrade i arbetsgrupp och med chef innan de skickas in till obstetrix@vgregion.se.