Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Utbildningar för ny personal inom barnhälsovården

Grunden för tjänstgöring inom barnhälsovården är kunskaper om barns utveckling och om barnaålderns sjukdomar. Dessutom behövs kunskaper om sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande åtgärder och sociala faktorers betydelse. För detta behövs återkommande fortbildning och möjlighet till metodträning och information om ny kunskap (Socialstyrelsen, 2014).

Det kan förekomma lokala variationer mellan områdena i VG region, beroende på olika förutsättningar gällande resurser.

För ny personal krävs följande utbildningar:

Introduktion för ny BHV-personal

Omfattar en och en halv dag till två dagar. Innehåll: Förutsättningar för att arbeta på BVC, FNs konvention om barnets rättigheter, barnhälsovårdsprogrammet, samverkan, små barns mat och hälsa, grundläggande om språk- och kommunikationsutveckling och metoder för språkbedömning, samt en bas vad gäller tillväxt, vaccinationer och vardagspediatrik

Målgrupp: BHV-sjuksköterskor, läkare, MBHV-psykologer

När: Innan du börjar arbeta på BVC eller så snart som möjligt därefter.

Grundkurs i barnhälsovård

Tredagars internat. Kursen kan godkännas som ST-kurs i barnhälsovård.
Innehåll: Fortsatt utbildning kring bland annat tillväxt, vaccinationer, anknytning och samspel, barn som far illa, amning, nutrition, tandhälsa, vardagspediatrik, barns utveckling och utvecklingsavvikelser.

Målgrupp: BHV-sjuksköterskor, läkare, MBHV-psykologer

När: För dig som har arbetat inom barnhälsovård i minst 6 månader och har deltagit i introduktionskursen.

EPDS-utbildning

Utbildning i EPDS-metoden och stödjande samtal. Omfattar två heldagar, dagarna kan vara förlagda både som halvdagar och heldagar. EPDS-screening är en metod för att upptäcka tidiga tecken på post partum depression hos mammor. Utbildning krävs innan metoden börjar användas.

Målgrupp: BHV-sjuksköterskor

När: Under första året som du arbetar på BVC

Webbutbildning Amning, stöd i amningsstarten

Webbutbildning i grundläggande amningskunskap som anatomi, fysiologi, amningsstart, amningsobservation, tidig amning och vanliga problem, sena prematurer och tillmatning av nyfödda barn. Hela utbildningen tar ca 2 timmar. Vissa delövningar tar längre tid beroende på att filmer och andra klipp är olika långa. Utbildningen är uppdelat i 6 delövningar. Alla övningar utom den som handlar om sena prematurer hör till den baskunskap som alla som ger råd kring späda barn och amning skall ha kunskap om. Efter varje delövning finns ett antal frågor. Du hittar utbildningen på hemsidan under Information och utbildningsmaterial.

Uppföljning av utbildningen bör göras vartannat år.

Målgrupp: BHV-sjuksköterskor och läkare

När: Så snart som möjligt när du har börjat arbeta på BVC

Amningsutbildning

Två dagars utbildning i grundläggande kunskap om amning och bröstmjölk för dig som arbetar på barnmorskemottagning, BB, förlossning, neonatal, BVC eller som i ditt arbete kommer i kontakt med ammande och barn.

Målgrupp: BHV-sjuksköterskor

När: Under första året som du arbetar på BVC

Bas- och metodutbildning om våld i nära relationer

Endagsutbildning om att ställa frågor om våld i nära relationer på rutin inom BVC. Innehåll är bas utbildning om våld i nära relationer och dess konsekvenser och metodutbildning om att ställa frågor om våld. Utbildningen krävs för att använda metoden.

Målgrupp: BHV-sjuksköterskor

När: Under första året som du arbetar på BVC

En förälder blir till - en introduktion

En och en halvdags utbildning för dig som inte har arbetat med eller som inte har fått en introduktion i verktyget En förälder blir till - ett verktyg för jämlikt föräldraskap genom utbildning och reflektion. På utbildningstillfället kommer vi att gå igenom verktygets metod och teman samt introducera hur du och din verksamhet kan arbeta vidare med verktyget efter introduktionen.

Målgrupp: alla som arbetar med barnhälsovård eller arbetar på familjecentral eller med familjecentrerat arbetssätt.

När: Under första året som du arbetar på BVC

Grundutbildning i pediatrisk nutrition

Två dagars utbildning som ger en kunskapsgrund att stå på i det hälsofrämjande arbetet med mat och hälsa inom barnhälsovården. Utbildningen innehåller föreläsningar varvat med diskussioner och praktiska övningar. Ämnen som berörs är bland annat tillväxt, näringslära, åldersbaserade kostråd, övervikt/undervikt, födoämnesallergi, ätovilja, restriktivt ätande, vegetarisk kost.

Målgrupp: BHV-sjuksköterskor

När: Under första året som du arbetar på BVC

Senast uppdaterad: 2019-11-12 10:14