Utbildning och BHV-dagar

Här finns övergripande information, datum och tider samt anmälningsmöjlighet till aktuella utbildningar, och BHV-dagar.

Information för extern vårdgivare att skapa konto i Lärportalen

BHV-dagar

BHV-dagar för personal som arbetar med barnhälsovård