Utbildning och BHV-dagar

Här finns övergripande information, datum och tider samt anmälningsmöjlighet till aktuella utbildningar och BHV-dagar.

Enkät: Ditt behov av fördjupningsutbildning inom barnhälsovård?

Central barnhälsovård (CBHV) i Västra Götalandsregionen önskar ta reda på hur ditt behov och önskemål om fortbildning som BVC-läkare ser ut. 

Vi är tacksamma om du har möjlighet att ta dig tid att besvara, så att vi kan erbjuda det du har behov av. Enkäten tar 5-10 minuter att besvara. Svar önskas senast 2024-06-07.

Behov av fortbildning för dig som läkare på BVC

Logga in i Lärportalen

Information hur du loggar in i Lärportalen antingen som VGR-anställd eller privat vårdgivare. 

Logga in i Lärportalen

Fördjupning

Fördjupningsutbildningar för personal inom barnhälsovården. Utbildningarna syftar till att ge en djupare förståelse och kompetens inom olika områden.

BHV-dagar

BHV-dagar för alla som som arbetar med barnhälsovård.