För dig som chef

Information, forum och introduktion för dig som chef för personal inom barnhälsovården.

Nyanställd personal inom barnhälsovården

När du har en nyanställd sjuksköterska eller läkare på BVC, meddela namn, befattning och mejladress till: 
regionhalsan.central.barnhalsovard.administration@vgregion.se

Personen får därefter ett mejl från Central barnhälsovård (CBHV) med information om kontaktvägar till CBHV, vårt nyhetsbrev och utbildningspaket.


Diplomering

Central barnhälsovård samlar de utbildningar som ingår för nyanställda BHV-sjuksköterskor i ett utbildningspaket: Utbildningar för ny personal inom barnhälsovården.

När hela utbildningspaketet är genomfört kommer personen att bli diplomerad i barnhälsovård i VGR. Det är samma utbildningar som funnits tidigare. BHV-sjuksköterskor som påbörjat dessa utbildningar efter 2021-01-01 kan ansöka om diplomering.

För erfaren sjuksköterska som arbetat längre är vårt mål att erbjuda samlad utbildningsuppdatering inom olika områden för att möjliggöra diplomering. Tidplan för detta är i nuläget 2024.

För läkare som stadigvarande arbetar inom BHV har vi ett stort utbildningsutbud men i nuläget ingen diplomering att erbjuda.

Merparten av utbildningarna är kostnadsfria


Logga in i Lärportalen

Information hur du loggar in i Lärportalen antingen som VGR-anställd eller privat vårdgivare. 

Forum och introduktion för dig som chef

 

Introduktion i barnhälsovård för nya chefer

Utbildningstillfället riktar sig till dig som är ny i din roll som chef. Även du som är lite mer erfaren men som vill fräscha upp dina kunskaper om barnhälsovård är välkommen.

Datum och tid: 2024-06-18 kl 08.30 -10.30
(Sista anmälningsdag: 2024-06-13)

Anmälan

Chefsforum

Detta är ett möte för chefer med ansvar för BVC. Vi informerar om nyheter och aktuella frågor och vill att ni berättar om era behov. Målsättningen är att skapa förutsättningar för en jämlik och tillgänglig barnhälsovård av hög kvalitet i hela regionen. Ingen anmälan behövs. Kom till mötet via länken. Välkommen!

Observera att du behöver ha Teams på den enhet du ska delta från.

Kommande chefsforum

2024-08-28 kl. 15:00-16:00
Har du något särskilt som du vill ta upp mejla ulrika.ferm@vgregion.se

Länk Anslut till mötet

________________________________________________________

2024-10-29 kl. 15:00-16:00
Har du något särskilt som du vill ta upp mejla ulrika.ferm@vgregion.se

Länk Anslut till mötet

________________________________________________________

2024-12-10 kl. 10:30-11:30
Har du något särskilt som du vill ta upp mejla ulrika.ferm@vgregion.se

Länk Anslut till mötet

________________________________________________________


Presentationer från tidigare chefsforum

Ämne: Hörselscreening vid 4 år och barnsäkerhet
Presentation 2024-06-11
________________________________________________________

Ämne: Föräldrakraft för små barn
Presentation 2024-05-06
________________________________________________________

Ämne: Hörselscreening vid 4 år.
Presentation 2024-04-17
________________________________________________________

Ämne: Att ställa rutinmässiga frågor om våld till båda vårdnadshavarna samt Simprojekt - livräddningssällskapet.
Presentation 2024-03-11
________________________________________________________

Ämne: Barnhälsovårdsprogrammet och prioriteringar.
Presentation 2024-02-08
________________________________________________________

Ämne: Digitalisering, statsbidrag och könsstympning.
Presentation 2023-12-04
________________________________________________________

Ämne: Syfte med forum.
Presentation 2023-11-06