Forum

Med jämna mellanrum bjuder vi in till öppna forum där vi tillsammans med er pratar om olika ämnen. Ingen föranmälan behövs.

BHV-forum

Öppet forum för BHV-personal BVC där vi tillsammans med er pratar om olika ämnen. Ingen föranmälan behövs.

Läkarforum

Öppet forum för läkare på BVC där vi tillsammans med er pratar om olika ämnen. Ingen föranmälan behövs.