Utbildning

All personal som kommer att nyttja IS/IT tjänsten erbjuds utbildning i AsynjaVisph, SALA samt Befreg.

Översikt utbildningar i IS/IT-tjänsten

Anmälan till utbildningar

Senast uppdaterad: 2018-11-19 14:35