Utbildning

All personal som kommer att nyttja IS/IT tjänsten erbjuds utbildning i AsynjaVisph, SALA samt Befreg.

 Utbildningar och utbildningsplan