Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Utbildningar

Beroende på coronaläget har Närhälsans förvaltningsledningen beslutat att alla utbildningar ska hållas via Skype.
Det är viktigt att du kontrollerar din Skypeutrustning innan utbildningstillfället.

Utbildningen vänder sig till dig som ska börja arbeta i AsynjaVisph eller som har arbetat en kortare period. Vid utbildningen går vi igenom de olika funktionerna i journalen och den vänder sig till samtliga yrkeskategorier. Utbildningen är en hel dag. Användare på nystartade enheter har förträde till utbildningar för att säkerställa att alla får utbildning innan startdatum.

Utbildningarna är gemensamma för Närhälsan, Regionhälsan, Hjälpmedelscentralen och privata vårdgivare.

Grundutbildning riktad till förskrivare av läkemedel

Torsdag 10 december

Grundutbildning riktad till övrig personal (ej förskrivare)

Torsdag 3 december

Grundutbildning riktad till rehabiliteringspersonal

Onsdag 20 januari (nystart av privata rehabenheter)
Onsdag 24 februari (nystart av privata rehabenheter)

Beroende på coronaläget har Närhälsans förvaltningsledningen beslutat att alla utbildningar ska hållas via Skype.
Det är viktigt att du kontrollerar din Skypeutrustning innan utbildningstillfället.

Utbildningen vänder sig till dig som ska börja arbeta i AsynjaVisph på BVC eller till dig som arbetat en kortare på BVC. Utbildningen är en hel dag. Användare på nystartade enheter har förträde till utbildningar för att säkerställa att alla får utbildning innan startdatum.

Beroende på coronaläget har Närhälsans förvaltningsledningen beslutat att alla utbildningar ska hållas via Skype.
Det är viktigt att du kontrollerar din Skypeutrustning innan utbildningstillfället.

Utbildningen vänder sig till dig som ska börja arbeta i AsynjaVisph i reception/kassa eller till dig som arbetat en kortare tid i reception/kassa. Utbildningen är en halv dag. Användare på nystartade enheter har förträde till utbildningar för att säkerställa att alla får utbildning innan startdatum.

Onsdag 9 december (eftermiddag)
Fredag 22 januari (förmiddag)

Beroende på coronaläget har Närhälsans förvaltningsledningen beslutat att alla utbildningar ska hållas via Skype.
Det är viktigt att du kontrollerar din Skypeutrustning innan utbildningstillfället.

Lab grundutbildning
Utbildningen vänder sig till dig som ska börja arbeta i AsynjaVisph/LabCenter eller till dig som arbetat en kortare tid med AsynjaVisph/LabCenter. Utbildningen är en halv dag. Användare på nystartade enheter har förträde till utbildningar för att säkerställa att alla får utbildning innan startdatum.

Onsdag 9 december (förmiddag)

Lab vidareutbildning
Utbildningen vänder sig till dig som har arbetat i AsynjaVisph/LabCenter en längre tid. Vi visar nyheter i systemen samt hur man kan utnyttja systemen bättre. Utbildningen är en halv dag och sker i föreläsningsform.

Nya utbildningstillfällen kommer framöver. 

Beroende på coronaläget har Närhälsans förvaltningsledningen beslutat att alla utbildningar ska hållas via Skype.
Det är viktigt att du kontrollerar din Skypeutrustning innan utbildningstillfället.

Utbildningen vänder sig till dig som ska börja arbeta med schemaläggning, kalender- och webbtidbokning i AsynjaVisph. Utbildningen är en halv dag. Användare på nystartade enheter har förträde till utbildningar för att säkerställa att alla får utbildning innan startdatum.

Måndag 18 januari (eftermiddag)
Onsdag 17 mars (eftermiddag)

Beroende på coronaläget har Närhälsans förvaltningsledningen beslutat att alla utbildningar ska hållas via Skype.
Det är viktigt att du kontrollerar din Skypeutrustning innan utbildningstillfället.

Utbildningen vänder sig till dig som ska börja arbeta som AsynjaVisph-LITA/Funktionsspecialist/Superuser. Utbildningen är en halv dag. Användare på nystartade enheter har förträde till utbildningar för att säkerställa att alla får utbildning innan startdatum.

Måndag 18 januari (förmiddag)
Onsdag 17 mars (förmiddag)

Grundutbildning personuppgifter i Befreg via Lärplattformen
Utbildningen vänder sig till all personal som hanterar reservnummer i Befreg. Utbildningen finns i Lärplattformen. Det tar cirka 30-40 minuter att genomföra hela utbildningen som går bra att göra i delar. Inloggning sker via nedanstående länk.

Reservnummer (Befreg)

Läkemedel vidareutbildning via Skype
Länk till Skypeutbildningen skickas ut till deltagare.

Nya utbildningstillfällen kommer framöver.

Reservnummerhantering vidareutbildning via Skype

Utbildningen vänder sig till dig som skapar/hanterar reservnummer i AsynjaVisph. Vi går också igenom vad man behöver för behörighet när det gäller Befolkningsregistertjänsten. Länk till Skypeutbildningen skickas ut till deltagare.

Onsdag 2 december, 13.00-14.30

SALA grundutbildning via Skype
Utbildningen vänder sig till chefer och personal som arbetar med SALA (Systematisk Automatisk LoggAnalys). SALA är ett loggningsverktyg som är kopplat till AsynjaVisph. Länk till Skypeutbildningen skickas ut till deltagare.

Onsdag 20 januari, 14:00-16:00
Onsdag 17 mars, 14:00-16:00
Torsdag 22 april, 10:00-12:00 

Senast uppdaterad: 2020-02-11 12:56