Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Utbildningar

Hösten 2020 har vi planerat för fysiska utbildningar, men beroende på coronaläget kan de ändras till skypeutbildningar.

Utbildningen vänder sig till dig som ska börja arbeta i AsynjaVisph eller som har arbetat en kortare period. Vid utbildningen går vi igenom de olika funktionerna i journalen och den vänder sig till samtliga yrkeskategorier. Utbildningen är en hel dag. Användare på nystartade enheter har förträde till utbildningar för att säkerställa att alla får utbildning innan startdatum.

Utbildningarna är gemensamma för Närhälsan, Regionhälsan, Hjälpmedelscentralen och privata vårdgivare.

Grundutbildning riktad till förskrivare av läkemedel
Måndag 21 september, Göteborg
Onsdag 7 oktober, Göteborg
Torsdag 26 november, Göteborg
Torsdag 10 december, Göteborg

Hösten 2020 har vi planerat för fysiska utbildningar, men beroende på coronaläget kan de ändras till skypeutbildningar.

Utbildningen vänder sig till dig som ska börja arbeta i AsynjaVisph på BVC eller till dig som arbetat en kortare på BVC. Utbildningen är en hel dag. Användare på nystartade enheter har förträde till utbildningar för att säkerställa att alla får utbildning innan startdatum.

Hösten 2020 har vi planerat för fysiska utbildningar, men beroende på coronaläget kan de ändras till skypeutbildningar

Utbildningen vänder sig till dig som ska börja arbeta i AsynjaVisph i reception/kassa eller till dig som arbetat en kortare tid i reception/kassa. Utbildningen är en halv dag. Användare på nystartade enheter har förträde till utbildningar för att säkerställa att alla får utbildning innan startdatum.

Onsdag 14 oktober, Göteborg (eftermiddag)
Onsdag 9 december, Göteborg (eftermiddag)

Hösten 2020 har vi planerat för fysiska utbildningar, men beroende på coronaläget kan de ändras till skypeutbildningar.

Lab grundutbildning
Utbildningen vänder sig till dig som ska börja arbeta i AsynjaVisph/LabCenter eller till dig som arbetat en kortare tid med AsynjaVisph/LabCenter. Utbildningen är en halv dag. Användare på nystartade enheter har förträde till utbildningar för att säkerställa att alla får utbildning innan startdatum.

Onsdag 14 oktober, Göteborg (förmiddag)
Onsdag 9 december, Göteborg (förmiddag)

Lab vidareutbildning
Utbildningen vänder sig till dig som har arbetat i AsynjaVisph/LabCenter en längre tid. Vi visar nyheter i systemen samt hur man kan utnyttja systemen bättre. Utbildningen är en halv dag och sker i föreläsningsform.

Torsdag 19 november, Göteborg (förmiddag)
Torsdag 19 november, Göteborg (eftermiddag)

Närhälsans förvaltningsledning beslutade 13 mars att alla utbildningar som inte är verksamhetskritiska ska ställas in. Vi kommer inte att ställa in utbildningarna utan istället erbjuda utbildning via Skype.

Det är viktigt att du kontrollerar din Skypeutrustning innan utbildningstillfället.

Utbildningen vänder sig till dig som ska börja arbeta med schemaläggning, kalender- och webbtidbokning i AsynjaVisph. Utbildningen är en halv dag. Användare på nystartade enheter har förträde till utbildningar för att säkerställa att alla får utbildning innan startdatum.

Nya utbildningstillfällen kommer till hösten. 

 

Närhälsans förvaltningsledning beslutade 13 mars att alla utbildningar som inte är verksamhetskritiska ska ställas in. Vi kommer inte att ställa in utbildningarna utan istället erbjuda utbildning via Skype.

Det är viktigt att du kontrollerar din Skypeutrustning innan utbildningstillfället.

Utbildningen vänder sig till dig som ska börja arbeta som AsynjaVisph-LITA/Funktionsspecialist/Superuser. Utbildningen är en halv dag. Användare på nystartade enheter har förträde till utbildningar för att säkerställa att alla får utbildning innan startdatum.

Nya utbildningstillfällen kommer till hösten. 

 

Grundutbildning personuppgifter i Befreg via Lärplattformen
Utbildningen vänder sig till all personal som hanterar reservnummer i Befreg. Utbildningen finns i Lärplattformen. Det tar cirka 30-40 minuter att genomföra hela utbildningen som går bra att göra i delar. Inloggning sker via nedanstående länk.

Reservnummer (Befreg)

Läkemedel vidareutbildning via Skype
Länk till Skypeutbildningen skickas ut till deltagare.
Nya utbildningstillfällen kommer till hösten.

Reservnummerhantering vidareutbildning via skype
Utbildningen vänder sig till dig som skapar/hanterar reservnummer i AsynjaVisph. Vi går också igenom vad man behöver för behörighet när det gäller Befolkningsregistertjänsten. Länk till Skypeutbildningen skickas ut till deltagare.
Nya utbildningstillfällen kommer till hösten.

SALA grundutbildning via skype
Utbildningen vänder sig till chefer och personal som arbetar med SALA (Systematisk Automatisk LoggAnalys). SALA är ett loggningsverktyg som är kopplat till AsynjaVisph. Länk till Skypeutbildningen skickas ut till deltagare.
Torsdag 27 augusti, kl 14.00-16.00

Uppföljningsutbildning för Ungdomsmottagningar (UM) och Barn- och Ungdomsmedicin (BUM)
Utbildningen vänder sig till de enheter som startade med AsynjaVisph under våren 2020. Genomgång med lite repetition, tips o trix och reservnummerhantering
Måndag 7 september, Göteborg (förmiddag)
Måndag 7 september, Göteborg (eftermiddag)

Senast uppdaterad: 2020-02-11 12:56