Utbildningar

Grundutbildning Habilitering & Hälsa (heldag)

Lab vidareutbildning (halvdag)

Kassa grundutbildning (heldag)

BHV grundutbildning (heldag)

Skype-utbildningar

Länk till respektive skype-utbildning skickas ut till deltagarna.
Hjälp att komma igång med skype: Skype för företag

Läkemedel vidareutbildning (via Skype)

Reservnummerhantering vidareutbildning (via Skype)

Webcert - elektroniska intyg utbildning (via Skype)

AsynjaVisph-LITA grundutbildning (halvdag)

Utbildning AsynjaVisph-LITA

Respektive förvaltning ansvarar för att ge grundutbildning till ny personal i AsynjaVisph. Vi ansvarar för att ge den kompletterande utbildning som en AsynjaVisph-LITA/Funktionsspecialist/Superuser behöver. Är du AsynjaVisph-LITA/Funktionsspecialist/Superuser, eller ska bli, kan du fylla i nedanstående intresseanmälan. 
För att tillgodogöra dig utbildningen måste du ha bra grundkunskaper = genomgått grundutbildningarna / arbetat en längre tid i programmet. Utbildningen är en halvdag och innebär en genomgång av de enhetsinställningar som enbart en LITA har behörighet att utföra. Det är ingen genomgång av grunderna i funktionerna i AsynjaVisph.

Övriga utbildningar


Senast uppdaterad: 2018-08-17 16:39