Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Utbildningar

Grundutbildning (heldag)

Utbildningen vänder sig till dig som ska börja arbeta i AsynjaVisph eller som redan har arbetat en kortare period.
Vid utbildningen går man igenom de olika funktionerna i journalen och den vänder sig till samtliga yrkeskategorier.
Utbildningen sker i föreläsningsform
Användare på nystartade enheter kan ha företräde till vissa utbildningar, för att säkerställa att alla får utbildning innan startdatum.
Utbildningarna är gemensamma för Närhälsan, Regionhälsan, Hjälpmedelscentralen och privata vårdgivare

Grundutbildning riktad till förskrivare av läkemedel
Fredag 8 november, Göteborg
Måndag 2 december, Göteborg

Grundutbildning riktad till rehabiliteringspersonal
Onsdag 11 december, Göteborg

Grundutbildning riktad till övrig personal (ej förskrivare)
Tisdag 19 november, Göteborg
Fredag 29 november, Göteborg
Tisdag 10 december, Göteborg

Grundutbildning Habilitering & Hälsa (heldag)

Lab grundutbildning (halvdag)

Utbildningen vänder sig till dig som ska börja arbeta i AsynjaVisph/LabCenter och till dig som arbetat en kortare period och som inte har gått någon utbildning. Vi går igenom en liten del i journalen och fördjupar oss i LabCenter.
Utbildningen vänder sig till samtliga yrkeskategorier som arbetar i LabCenter. Utbildningen sker i föreläsningsform.
Vi rekommenderar att du gått grundutbildning i AsynjaVisph innan du anmäler dig till labutbildningen.

Lab vidareutbildning/Tips och Trix (halvdag)

Utbildningen vänder sig till dig som har arbetat i AsynjaVisph/LabCenter en längre tid. Vi visar nyheter i systemen och tips & trix hur man kan utnyttja systemen till det bättre. Utbildningen vänder sig till samtliga yrkeskategorier som arbetar i AsynjaVisph/LabCenter. Utbildningen sker i föreläsningsform.

Kassa grundutbildning (halvdag)

Utbildningen vänder sig till dig som ska börja arbeta i AsynjaVisph reception/kassa.
Utbildningen är en halvdag och sker i föreläsningsform
Vi rekommenderar att du gått grundutbildning i AsynjaVisph innan du går kassautbildning

Torsdag 21 november (eftermiddag), Göteborg

BHV grundutbildning (heldag)

Utbildningen vänder sig till dig som ska börja arbeta på BVC i AsynjaVisph och till dig som arbetat en period men som inte tidigare gått någon utbildning. Vi går  igenom funktionerna i journalen. Utbildningen sker i föreläsningsform.

Måndag 18 november, Göteborg

Schema/Tidbok grundutbildning (halvdag)

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar i AsynjaVisph med schemaläggning, kalender- och Webbtidbokning.
Utbildningen är en halvdag och sker i föreläsningsform
Vi rekommenderar att du gått grundutbildning i AsynjaVisph innan du anmäler dig till denna utbildning.

Måndag 25 november (eftermiddag), Göteborg

AsynjaVisph-LITA grundutbildning (halvdag)

Respektive förvaltning ansvarar för att ge grundutbildning till ny personal i AsynjaVisph. Vi ansvarar för att ge den kompletterande utbildning som en AsynjaVisph-LITA/ Funktionsspecialist/Superuser behöver.
Är du AsynjaVisph-LITA/ Funktionsspecialist/Superuser, kan du anmäla dig på nedanstående datum. 

För att tillgodogöra dig utbildningen måste du ha bra grundkunskaper = genomgått grundutbildningarna / arbetat en längre tid i programmet och kan alla funktioner.
Utbildningen är en halvdag och innebär en genomgång av de enhetsinställningar som enbart en LITA har behörighet att utföra. Det är ingen genomgång av grundfunktionerna i AsynjaVisph. Utbildningen sker i föreläsningsform.

Måndag 25 november (förmiddag), Göteborg

Skype-utbildningar

Länk till respektive skype-utbildning skickas ut till deltagarna.
Hjälp att komma igång med skype: Skype för företag

Du måste testa att din Skype-utrustning fungerar innan du ansluter till mötet!
Om du behöver hjälp med din Skypeuppkoppling får du kontakta VGR IT på telefon 010-4737100.

Läkemedel - vidareutbildning
Nya utbildningstillfällen kommer

Reservnummerhantering - vidareutbildning
Utbildningen vänder sig till dig som skapar/hanterar reservnummer i AsynjaVisph. Syfte med utbildningen är ökad förståelse för hur vi hanterar reservnummer. Vi kommer även att gå igenom vad man behöver för behörighet när det gäller Befolkningsregistertjänsten.

Torsdag 28 november, kl 10.00-11.30

SALA - grundutbildning
Utbildning i SALA (Systematisk Automatisk LoggAnalys) Loggranskningsverktyg kopplat till AsynjaVisph Vi kommer även informera om lagstiftning som ligger till grund för loggranskning Utbildningen vänder sig till chefer och personal som jobbar med SALA

Torsdag 28 november, kl 14.00 - 16.00

Övriga utbildningar

Grundutbildning personuppgifter i Befreg
Utbildningen finns i Lärplattformen. Inloggning via nedanstående länk
Utbildningen vänder sig till all personal som hanterar reservnummer (med fokus
på Befreg). Den går bra att göra i delar. Det tar cirka 30-40 minuter att genomföra
hela utbildningen.
Reservnummer (Befreg)

Senast uppdaterad: 2019-08-27 11:33