Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Utbildningar

Vissa utbildningar hålls digitalt via Teams och andra på plats (fysiskt) i bokad lokal. Det är viktigt att du kontrollerar din Teamsutrustning innan utbildningstillfället när utbildningen hålls via Teams.

Utbildningen vänder sig till dig som ska börja arbeta i AsynjaVisph eller som har arbetat en kortare tid i AsynjaVisph. Vid utbildningen går vi igenom de olika funktionerna i journalsystemet och den vänder sig till samtliga yrkeskategorier. Utbildningen är en hel dag. Användare på nystartade enheter har företräde till utbildningar för att säkerställa att alla får utbildning innan startdatum.

Logga in i Lärportalen för att anmäla dig till utbildning. Sök på utbildningens namn i Utbudskatalogen och anmäl dig.

Utbildningarna är gemensamma för Närhälsan, Regionhälsan, Hjälpmedelscentralen och privata vårdgivare.

AsynjaVisph – Grundutbildning riktad till förskrivare av läkemedel 

Fredag 9 juni, 09:00-16:00 (Teams)
Tisdag 5 september, 09:00-16:00 (Teams)
Tisdag 7 november, 09:00-16:00 (Fysisk)
Måndag 11 december, 09:00-16:00 (Teams)

AsynjaVisph – Grundutbildning riktad till övrig personal (ej förskrivare)

Måndag 29 maj, 09:00-16:00 (Teams)
Måndag 18 september, 09:00-16:00 (Teams)
Måndag 30 oktober, 09:00-16:00 (Fysisk)
Tisdag 5 december, 09:00-16:00 (Teams)

AsynjaVisph – Grundutbildning riktad till personal på rehab

Tisdag 26 september, 09:00-16:00 (Teams)
Måndag 20 november, 09:00-16:00 (Fysisk)

Vissa utbildningar hålls digitalt via Teams och andra på plats (fysiskt) i bokad lokal. Det är viktigt att du kontrollerar din Teamsutrustning innan utbildningstillfället när utbildningen hålls via Teams.

Utbildningen vänder sig till dig som genomgått grundutbildning i AsynjaVisph och som ska börja arbeta i AsynjaVisph på BVC eller till dig som arbetat en kortare tid i AsynjaVisph på BVC. Utbildningen är en hel dag. Användare på nystartade enheter har förträde till utbildningar för att säkerställa att alla får utbildning innan startdatum.

Logga in i Lärportalen för att anmäla dig till utbildning. Sök på utbildningens namn i Utbudskatalogen och anmäl dig.

Utbildningarna är gemensamma för Närhälsan, Regionhälsan, Hjälpmedelscentralen och privata vårdgivare. 

AsynjaVisph – BHV-utbildning 

Fredag 13 oktober,  09:00-16:00 (Fysisk)
Måndag 4 december, 09:00-16:00 (Teams)

Vissa utbildningar hålls digitalt via Teams och andra på plats (fysiskt) i bokad lokal. Det är viktigt att du kontrollerar din Teamsutrustning innan utbildningstillfället när utbildningen hålls via Teams.

Utbildningen vänder sig till dig som genomgått grundutbildning i AsynjaVisph och som ska börja arbeta i AsynjaVisph i reception/kassa eller till dig som arbetat en kortare tid i AsynjaVisph i reception/kassa. Utbildningen är en halv dag, 2023 ändras till en heldag. Användare på nystartade enheter har förträde till utbildningar för att säkerställa att alla får utbildning innan startdatum.

Logga in i Lärportalen för att anmäla dig till utbildning. Sök på utbildningens namn i Utbudskatalogen och anmäl dig.

Utbildningarna är gemensamma för Närhälsan, Regionhälsan, Habilitering & Hälsa, Hjälpmedelscentralen och privata vårdgivare.

AsynjaVisph – Kassautbildning 

Fredag 2 juni, 09:00-15:00 (Fysisk)
Onsdag 4 oktober, 09:00-15:00 (Teams)
Måndag 18 december, 09:00-15:00 (Fysisk)

Vissa utbildningar hålls digitalt via Teams och andra på plats (fysiskt) i bokad lokal. Det är viktigt att du kontrollerar din Teamsutrustning innan utbildningstillfället när utbildningen hålls via Teams.

Logga in i Lärportalen för att anmäla dig till utbildning. Sök på utbildningens namn i Utbudskatalogen och anmäl dig.

Utbildningarna är gemensamma för Närhälsan, Regionhälsan, Hjälpmedelscentralen och privata vårdgivare.

AsynjaVisph/LabCenter – Lab grundutbildning

Utbildningen vänder sig till dig som genomgått grundutbildning i AsynjaVisph och som ska börja arbeta i AsynjaVisph/LabCenter eller till dig som arbetat en kortare tid med AsynjaVisph/LabCenter. Utbildningen är en halv dag. Användare på nystartade enheter har förträde till utbildningar för att säkerställa att alla får utbildning innan startdatum.

Onsdag 20 september, 09:00-12:00 (Fysisk)
Onsdag 15 november, 09:00-12:00 (Teams)

AsynjaVisph/LabCenter – Lab vidareutbildning/Tips och trix

Utbildningen vänder sig till dig som har arbetat i AsynjaVisph/LabCenter en längre tid. Vi visar nyheter i systemen samt hur man kan utnyttja systemen bättre. Utbildningen är en halv dag och sker i föreläsningsform.

Onsdag 18 oktober, 09:00-12:00 (Fysisk)
Onsdag 29 november, 09:00-12:00 (Teams)

Vissa utbildningar hålls digitalt via Teams och andra på plats (fysiskt) i bokad lokal. Det är viktigt att du kontrollerar din Teamsutrustning innan utbildningstillfället när utbildningen hålls via Teams.

Utbildningen vänder sig till dig som genomgått grundutbildning i AsynjaVisph och som ska börja arbeta med schemaläggning, kalender- och webb-tidbokning i AsynjaVisph. Utbildningen är en halv dag. Användare på nystartade enheter har förträde till utbildningar för att säkerställa att alla får utbildning innan startdatum.

Logga in i Lärportalen för att anmäla dig till utbildning. Sök på utbildningens namn i Utbudskatalogen och anmäl dig.

Utbildningarna är gemensamma för Närhälsan, Regionhälsan, Habilitering & Hälsa, Hjälpmedelscentralen och privata vårdgivare.

AsynjaVisph – Schema/Tidbok utbildning

Onsdag 20 september, kl 13:00-16:00 (Teams)
Onsdag 15 november, kl 13:00-16:00 (Teams)

Vissa utbildningar hålls digitalt via Teams och andra på plats (fysiskt) i bokad lokal. Det är viktigt att du kontrollerar din Teamsutrustning innan utbildningstillfället när utbildningen hålls via Teams.

Utbildningen vänder sig till dig som genomgått grundutbildning i AsynjaVisph och som ska börja arbeta som AsynjaVisph-LITA/Funktionsspecialist/Superuser. Utbildningen är en halv dag. Användare på nystartade enheter har förträde till utbildningar för att säkerställa att alla får utbildning innan startdatum.

Logga in i Lärportalen för att anmäla dig till utbildning. Sök på utbildningens namn i Utbudskatalogen och anmäl dig.

Utbildningarna är gemensamma för Närhälsan, Regionhälsan, Habilitering & Hälsa, Hjälpmedelscentralen och privata vårdgivare.

AsynjaVisph – Lita/Superuser/Funktionsspecialist utbildning

Onsdag 20 september, kl 09:00-12:00 (Teams)
Onsdag 15 november, kl 09:00-12:00 (Teams)

Befreg grundutbildning via Lärportalen

Utbildningen vänder sig till all personal som genomgått grundutbildning i AsynjaVisph och som hanterar reservnummer i Befreg. Utbildningen finns i Lärportalen. Det tar cirka 30-40 minuter att genomföra hela utbildningen som går bra att göra i delar. 

Logga in i Lärportalen för att anmäla dig till utbildning. Sök på utbildningens namn i Utbudskatalogen och anmäl dig.

Läkemedel vidareutbildning via Teams

Utbildningen vänder sig till dig som genomgått grundutbildning i AsynjaVisph. Länk till Teamsutbildningen skickas ut till deltagare.

Nya utbildningstillfällen kommer framöver.

AsynjaVisph – SALA grundutbildning via Teams

Utbildningen vänder sig till chefer och personal som arbetar med SALA (Systematisk Automatisk LoggAnalys). SALA är ett loggningsverktyg som är kopplat till AsynjaVisph. Länk till Teamsutbildningen skickas ut till deltagare.

Logga in i Lärportalen för att anmäla dig till utbildning. Sök på utbildningens namn i Utbudskatalogen och anmäl dig.

Onsdag 4 oktober, kl 13:00-15:00 (Teams)

Senast uppdaterad: 2020-02-11 10:22