Utbildningar

Grundutbildning (heldag)

Utbildningen vänder sig till dig som ska börja arbeta i AsynjaVisph eller som redan har arbetat en kortare period.
Vid utbildningen går man igenom de olika funktionerna i journalen och den vänder sig till samtliga yrkeskategorier.
Utbildningen sker i föreläsningsform

Då många privata vårdgivare ska starta med AsynjaVisph har de företräde till vissa utbildningar, i anslutning till deras start.

Gemensamma för Närhälsan, Hjälpmedelscentralen och privata vårdgivare
Måndag 14 januari, Göteborg
Tisdag 15 januari, Borås
Tisdag 5 mars, Vänersborg
Fredag 8 mars, Vänersborg
Måndag 18 mars, Vänersborg
Onsdag 3 april, Borås
Torsdag 11 april, Göteborg
Tisdag 7 maj, Göteborg
Onsdag 15 maj, Göteborg

Tisdag 11 juni, Göteborg (ej publicerad än)

Endast för privata vårdgivare
Torsdag 31 januari, Göteborg
Måndag 4 februari, Borås
Måndag 11 februari, Borås

Grundutbildning Habilitering & Hälsa (heldag)

Lab grundutbildning (halvdag)

Utbildningen vänder sig till dig som ska börja arbeta i AsynjaVisph/LabCenter och till dig som arbetat en kortare period och som inte har gått någon utbildning. Vi går igenom en liten del i journalen och fördjupar oss i LabCenter.
Utbildningen vänder sig till samtliga yrkeskategorier som arbetar i LabCenter. Utbildningen sker i föreläsningsform.
Vi rekommenerar att du gått grundutbildning i AsynjaVisph innan du anmäler dig till labutbildningen.

Fredag 18 januari, Borås (förmiddag)
Onsdag 23 januari, Göteborg (förmiddag)
Onsdag 23 januari, Göteborg (eftermiddag)
Fredag 22 februari, Borås (förmiddag)
Fredag 22 februari, Borås (eftermiddag)
Måndag 25 februari, Borås (förmiddag)
Måndag 25 februari, Borås (eftermiddag)
Måndag 11 mars, Vänersborg (eftermiddag)
Fredag 22 mars, Vänersborg (eftermiddag)
Onsdag 17 april, Göteborg (eftermiddag)
Onsdag 29 maj, Göteborg (förmiddag)

Fredag 14 juni, Göteborg (förmiddag) - ej publicerad än
Fredag 14 juni, Göteborg (eftermiddag) - ej publicerad än

Lab vidareutbildning/Tips och Trix (halvdag)

Utbildningen vänder sig till dig som har arbetat i AsynjaVisph/LabCenter en längre tid. Vi visar nyheter i systemen och tips & trix hur man kan utnyttja systemen till det bättre. Utbildningen vänder sig till samtliga yrkeskategorier som arbetar i AsynjaVisph/LabCenter. Utbildningen sker i föreläsningsform.

Onsdag 17 april, Göteborg (förmiddag)
Onsdag 29 maj, Göteborg (eftermiddag)

BHV grundutbildning (heldag)

Utbildningen vänder sig till dig som ska börja arbeta på BVC i AsynjaVisph och till dig som arbetat en period men som inte tidigare gått någon utbildning. Vi går  igenom funktionerna i journalen. Utbildningen sker i föreläsningsform.

Onsdag 16 januari, Göteborg
Fredag 22 februari, Göteborg
Onsdag 27 mars, Göteborg
Fredag 12 april, Borås

Schema/Tidbok grundutbildning (halvdag)

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar i AsynjaVisph med schemaläggning, kalender- och Webbtidbokning.
Utbildningen är en halvdag och sker i föreläsningsform
Vi rekommenderar att du gått grundutbildning i AsynjaVisph innan du anmäler dig till denna utbildning.

Tisdag 29 januari, Göteborg (förmiddag)
Tisdag 29 januari, Göteborg (eftermiddag)
Torsdag 7 februari, Göteborg (förmiddag)
Tisdag 12 mars, Göteborg (förmiddag)
Tisdag 12 mars, Göteborg (eftermiddag)
Onsdag 25 april, Göteborg (förmiddag)
Onsdag 25 april, Göteborg (eftermiddag)

Torsdag 13 juni, Göteborg (förmiddag) - inte publicerad än
Torsdag 13 juni, Göteborg (eftermiddag) - inte publicerad än

Skype-utbildningar

Länk till respektive skype-utbildning skickas ut till deltagarna.
Hjälp att komma igång med skype: Skype för företag

Du måste testa att din Skype-utrustning fungerar innan du ansluter till mötet!
Om du behöver hjälp med din Skypeuppkoppling får du kontakta VGR IT på telefon 010-4737100.

Reservnummerhantering vidareutbildning (via Skype)

Utbildningen vänder sig till dig som skapar/hanterar reservnummer i AsynjaVisph. Syfte med utbildningen är ökad förståelse för hur vi hanterar reservnummer. Vi kommer även att gå igenom vad man behöver för behörighet när det gäller Befolkningsregistertjänsten.

Onsdag 30 januari  kl 13.30 - 15.30
Fredag 1 mars  kl 8.30 - 10.30
Onsdag 27 mars  kl 13.30 - 15.30

SALA grundutbildning (via Skype)

Utbildning i SALA (Systematisk Automatisk LoggAnalys) Loggranskningsverktyg kopplat till AsynjaVisph Vi kommer även informera om lagstiftning som ligger till grund för loggranskning Utbildningen vänder sig till chefer och personal som jobbar med SALA

Onsdag 13 februari kl 14.00 - 16.00
Onsdag 13 mars kl 14.00 - 16.00
Onsdag 10 april kl 14.00 - 16.00
Onsdag 15 maj kl 14.00 - 16.00

Webcert - elektroniska intyg utbildning (via Skype)

Vi kommer i denna information/utbildning att gå igenom hur man skapar, signerar, skickar intyg samt ärendekommunikation (Fråga/Svar). Vi kommer även att gå igenom vilken behörighet man behöver samt inställning för signeringsansvar. Informationen riktar sig till er som skriver/läser intyg.

Onsdag 23 januari kl 14.00 - 15.30

AsynjaVisph-LITA grundutbildning (halvdag)

Respektive förvaltning ansvarar för att ge grundutbildning till ny personal i AsynjaVisph. Vi ansvarar för att ge den kompletterande utbildning som en AsynjaVisph-LITA/ Funktionsspecialist/Superuser behöver.
Är du AsynjaVisph-LITA/ Funktionsspecialist/Superuser, kan du anmäla dig på nedanstående datum. 

För att tillgodogöra dig utbildningen måste du ha bra grundkunskaper = genomgått grundutbildningarna / arbetat en längre tid i programmet och kan alla funktioner.
Utbildningen är en halvdag och innebär en genomgång av de enhetsinställningar som enbart en LITA har behörighet att utföra. Det är ingen genomgång av grundfunktionerna i AsynjaVisph. Utbildningen sker i föreläsningsform.

Torsdag 7 februari, Göteborg (eftermiddag)

Övriga utbildningar

Senast uppdaterad: 2018-08-17 16:39