Is/it-tjänst för privata vårdgivare inom vårdval

Patientens information på ett ställe oavsett vårdvalsaktör. Västra Götalandsregionen erbjuder en is/it-tjänst för privata vårdgivare inom vårdval.

Från och med 1 september 2018 har privata vårdgivare inom vårdval Vårdcentral samt Rehab möjlighet att beställa och erhålla en is/it tjänst från VGR. Denna hemsida innehåller information om erbjudandet, införande samt information för tjänst i drift.

Beställning

Här hittar du information om hur du beställer is/it-tjänsten.