IS/IT-tjänst för privata vårdgivare inom vårdval

Patientens information på ett ställe oavsett vårdvalsaktör. Västra Götalandsregionen erbjuder en IS/IT-tjänst för privata vårdgivare inom vårdval.

Från och med 1 september 2018 har privata vårdgivare inom vårdval Vårdcentral samt Rehab möjlighet att beställa och erhålla en IS/IT tjänst från VGR. Denna hemsida innehåller information om erbjudandet, införande samt information för tjänst i drift.

Senast uppdaterad: 2019-04-11 12:16