Innehåll och kostnad

Is/it-tjänsten innehåller systemstöd med ett antal funktioner som i huvudsak stödjer verksamheter inom vårdval med:

  • Journalhantering, Patientadministration, Ordination, Diagnostik, Verksamhetsuppföljning- (AsynjaVisph)
  • Logguppföljning (SALA)
  • Nationella tjänster (NPÖ, Journalen, Pascal, Webcert, )
  • Personuppgiftstjänster (Befolkningsregistret)
  • Katalogtjänst för organisation och anställningar (KiV)
  • Funktion för e-utbildning (Lärportalen)
  • Informationsöverföring till ersättningssystem 
  • Verksamhetsuppföljning (Medrave)

VGR  erbjuder support, utbildning, kontinuerlig utveckling enligt beslutad plan samt säkerställer att systemen stödjer Krav- och Kvalitetsboken. Erbjudandet kostar 16 429 kr årligen per användare (2024).

Bild av vad is/it-tjänsten innehåller

Införandet tar cirka 12 veckor och ställer tekniska krav på er som privat vårdgivare, läs mer om detta under rubriken Information vid införandet.

Observera att det finns vissa system och tjänster inte ingår bland andra; Spirometri, PicSara, Självincheckning, EKG, CGM Analytix SÄS, ekonomisystem, migrering av journalinformation. Därför är det viktigt att ni utför en grundlig inventering av era befintliga system, uthopp och tjänster. Införandet tar cirka 12 veckor och ställer tekniska krav på er som privat vårdgivare. Det kommer finnas ett införandeteam som hjälper till med implementationen av tjänsten men många uppgifter kommer att hamna hos er som kund av tjänsten t ex implementation av
nya rutiner osv. Läs mer här: Information om införandet.

Förutsättningar

Förutsättningar för åtkomst till is/it-tjänst för privata vårdgivare

Läs mer om systemen