Beställning

Här kan du fylla i ett beställningsformulär.

Föreslå en tid för dialog med avtals- och tjänsteleveransansvarig i VGR och ange från och med vilket datum som er Vårdenhet är intresserade av att starta ett nyttjande av IS/IT-tjänsten som erbjuds. VGR och intresserade vårdgivare sätter efter detta tillsammans det datum som kan bli aktuellt och lägger upp en gemensam plan för införandet.

För att övergången till den nya tjänsten skall ske så smidigt som möjligt är det önskvärt om starten sker vid något av detta datum: : 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/10, 1/11, 1/12

Ett införande tar upp till 12 veckor efter signerat avtal.

Senast uppdaterad: 2018-09-10 10:15