Information om införandet

Efter uppstartsmöte och avtalssignering påbörjas införandet som tar ca 12 veckor. Första arbetsmötet tillsammans initierar 12- veckors perioden. Vårdgivare ansvarar för tekniska förutsättningar, övergångsrutiner och att utsedd personal finns för samverkan av utbildning och support.

Förutsättningar innan införandets 12 veckors period

 • Vårdvalsavtal med VGR
 • Beställning
 • Uppstartsmöte
 • Avtal IS/IT-tjänst
 • Sjunetadress

Utvalda milstolpar för privat vårdgivare under införandet

 • Vecka 1: Arbetsmöte 1 - Dialog bland annat om:
  • 12 v tidplan med dess aktiviteter ex utbildning
  • Ifyllt enhetsunderlag
  • Övergångsrutiner
 • Vecka 4: Utbildning Superuser
 • Vecka 7: Arbetsmöte 2 - Dialog bland annat om:
  • Verifiering övergångsrutiner
  • Verifiering utbildningsplan
  • Verifiering Supportbild
 • Vecka 8-11: Utbildning för personal
 • Vecka 11: Arbetsmöte 3 - Driftsättningskontroll
 • Vecka 12: Driftstart
 • Vecka 13/14: Uppföljningsmöte

Senast uppdaterad: 2018-09-05 15:34