Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Förskrivarutbildning

Här hittar du information om förskrivarutbildning som arrangeras av primärvårdens hjälpmedelsenhet. Utbildningen vänder sig till arbetsterapeuter, logopeder och sjukgymnaster/fysioterapeuter inom vårdval rehab

Utbildningen ingår som en del i Västra Götalands koncept för förskrivarkompetens, vars övergripande syfte är att säkerställa förskrivarkompetens och därmed nå en god och säker vård. Innan du går denna utbildning ska du ha genomfört Förskrivning av hjälpmedel (webbutbildning)

Förskrivarutbildning

Utbildningen omfattar två utbildningstillfällen via Teams samt självstudier i form av patientfall, som ska genomföras under samma vecka.
Anmälan sker via Lärportalen Förskrivning av hjälpmedel inom vårdval rehab (vgregion.se)
Viktig information till förskrivare på privata enheter
Logga in annat konto på inloggningssidan och ange ditt VGR-id och det tillfälliga lösenordet du fått av din chef. Det behöver bytas första gången du loggar in. När du loggat in i Lärportalen måste du uppdatera din profil med den e-postadress du vill använda.

Utbildningstillfälle 
Tisdag 15 juni 13:30-16:00 och Tisdag 22 juni 13:30-14:30

För att delta behöver du tillgång till Teams, headset/hörlurar och sitta ostört. Länk till utbildningen skickas till anmälda deltagare närmare utbildningsdagen.

Utbildningens innehåll

  • Tillämpning av Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel
  • Tillämpning av samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel
  • Förtroendeförskrivning
  • Lokala anvisningar och rutiner kring särskild prövning
  • Lokala rutiner vid skada eller förlust av hjälpmedel

 

Kompetenskrav för förskrivare i Västra Götaland

Ett koncept är framtaget av enhet Kunskapsstöd för läkemedel och hjälpmedel i samarbete med representanter för olika förskrivande verksamheter inom kommunal och regional hälso- och sjukvård. Innehållet grundar sig på lagstiftning samt Västra Götalands reglering i handböcker, medicinska riktlinjer samt försörjningsavtal. I konceptet anges kompetenskraven för förskrivning av hjälpmedel och läkemedelsnära produkter i Västra Götaland.

Kompetenskrav för förskrivare av hjälpmedel för rörelsehinder, kommunikation och information samt antidecubitus

Senast uppdaterad: 2021-03-22 15:48