Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Skada eller förlust av hjälpmedel

Primärvårdens hjälpmedelsenhet handlägger ärenden vid skada eller förlust av hjälpmedel som primärvården har kostnadsansvar för.

Den som lånar ett hjälpmedel ansvarar för att hjälpmedlet hanteras enligt bruksanvisning och de instruktioner som ges vid förskrivning.
Man kan bli ersättningsskyldig om hjälpmedlet inte hanteras enligt instruktioner, skadas utöver normal förslitning, förkommer på grund av oaktsamhet eller inte återlämnas efter uppmaning av vårdgivare.
Förskrivaren ansvarar för att anmäla skada eller förlust av hjälpmedel till enheten som bedömer och beslutar om ersättningskrav ska ställas.

Dokument

Titel
  • Förskrivaren utreder omständigheterna i det aktuella ärendet och fyller i blanketten "skada eller förlust av hjälpmedel".
  • Blanketten skickas per post till kostnadsansvarig för aktuellt område, som bedömer om patienten blir ersättningsskyldig.
  • Förskrivaren informeras om beslut i ärendet, meddelar patient och journalför.
  • Blir patienten ersättningsskyldig skickar enheten en faktura.

Vägledning förkommet hjälpmedel

Som stöd för verksamheten avseende hanteringen finns en vägledning som innehåller exempel på situationer när en anmälan om förkommet hjälpmedel görs respektive inte ska göras.

Medicinsktekniska avvikelser

Förskrivarna ansvarar, enligt gällande lagstiftning, för att följa respektive vårdgivares rutiner gällande hantering av negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter. Avvikelser gällande hjälpmedel som försörjs via Hjälpmedelscentralen ska även rapporteras till Hjälpmedelscentralen.

Senast uppdaterad: 2021-12-09 13:24