Särskild prövning

Förskrivning av vissa hjälpmedel som bekostas av primärvården kräver särskild prövning. Syftet är en likvärdig och kostnadseffektiv förskrivning av hjälpmedel.

  • Blankett för särskild prövning fylls i och skickas per post till hjälpmedelsansvarig enligt lista under kontaktuppgifter.
  • Hjälpmedelsansvarig meddelar svar till förskrivaren löpande eller efter samråd med primärvårdens hjälpmedelsenhet och kan vid behov begära in kompletterande uppgifter.
  • Svar skickas via mail där patienten avidentifieras.
  • Förskrivaren ska invänta svar innan förskrivningsprocessen påbörjas.
  • Blanketten finns i två olika format, vi ser helst att den ifyllningsbara blanketten används.

Dokument

Titel

Lathundar

Titel

Förslag på dokument som kan användas vid förskrivning av elrullstol och drivaggregat

Titel