Landskapsobservatorium Västra Götaland

Ett rött hus med vita detaljer står på en äng. En stengärsgård omgärdar huset och en trägrind delar gärsgården.

Landskapsobservatorium Västra Götaland är en samverkansplattform för att stärka landskapets roll i samhällsutvecklingen på ett hållbart och effektivt sätt.

Observatoriets huvuduppgift är att skapa möjligheter till invånarinflytande, samverkan mellan olika sam­hällssektorer och intresse för arbetet med att utveckla regionen utifrån en helhetssyn på landskapet. Målet är att komplettera och ge stöd till ökat samarbete och samordning som leder till hållbara lösningar i olika landskapsfrågor.

Arbetet med Landskapsobservatorium Västra Götaland påbörjades som projekt januari 2019 och är i dag en del av den ordinarie verksamheten, med Kulturförvaltningen i Västra Götaland som huvudansvarig samordnare i arbetet. Prioriterat under perioden 2022-2024 är fokus på invånarinflytande och planering utifrån en helhetssyn på landskapets värden. Arbetet förutsätter samverkan med andra aktörer.

Inom Landskapsobservatorium Västra Götaland drivs flera olika projekt. Det kan vara projekt med lite olika inriktning men med det gemensamt att alla på något sätt syftar till långsiktig och hållbar landskapsförvaltning. 

Om LOVG

Det är när vi samverkar med de drivande krafterna i landskapet som regional utveckling kan ske på ett starkt och hållbart vis. Läs mer om hur vi arbetar med LOVG.

Vill du samarbeta med oss?

Vi vill att så många aktörer som möjligt bidrar med perspektiv och kunskap om frågor som gäller landskapets planering. Vi tänker att samverkan sker såväl inom Västra Götaland som med andra regioner och organisationer i Sverige och i Europa.

Vi välkomnar dig som är intresserad att delta och dela med dig av din och din organisations kompetens och kunskap. Ta gärna kontakt med oss!

Samordnare är konsulent Ida Carlsson, hennes kontaktuppgifter hittar du nedan.

 

Ida Carlsson

Konsulent

Telefonnummer