Kvalitetsregister

I kvalitetsregister registreras information om en viss sjukdom eller behandling. Informationen används sedan för att utvärdera och förbättra vården. Inom vården i Sverige finns drygt 100 olika nationella kvalitetsregister. Utöver de nationella kvalitetsregistren finns också regionala kvalitetsregister.

Läs mer om kvalitetsregister på 1177 Vårdguiden

På Skaraborgs Sjukhus rapporterar vi till kvalitetsregistren i listan här nedanför.

Senaste uppdatering: 2020-02-04

Kategori Kvalitetsregister Kortnamn Registrets hemsida
Akut, anestesi och intensivvård Svenska Intensivvårdsregistret SIR Länk
Akut, anestesi och intensivvård Svenska Traumaregistret SweTrau Länk
Akut, anestesi och intensivvård Svenskt Perioperativt Register SPOR Länk
Barn, obstetrik och gynekologi Barnobesitasregister i Sverige BORIS Länk
Barn, obstetrik och gynekologi Nationellt kvalitetsregister inom gynekologisk kirurgi Gynop Länk
Barn, obstetrik och gynekologi Regionalt Endometriosregister Västra Götaland    
Barn, obstetrik och gynekologi Svenskt neonatalt kvalitetsregister   Länk
Barn, obstetrik och gynekologi Uppföljningsprogram för barn med CP CPUP Länk
Cancer Blodcancerregistret   Länk
Cancer Nationella prostatacancerregistret NPCR Länk
Cancer Nationellt kvalitetsregister för bröstcancer och bröstrekonstruktion   Länk
Cancer Nationellt kvalitetsregister för bukspottkörtelcancer (pankreasregistret)   Länk
Cancer Nationellt kvalitetsregister för lungcancer   Länk
Cancer Nationellt kvalitetsregister för matstrups- och magsäckscancer NREV Länk
Cancer Nationellt kvalitetsregister för njurcancer   Länk
Cancer Nationellt kvalitetsregister för urinblåsecancer   Länk
Cancer Nationellt kvalitetsregister hudmelanom   Länk
Cancer Nationellt kvalitetsregister peniscancer   Länk
Cancer Nationellt kvalitetsregister sköldkörtelcancer   Länk
Cancer Svenska Kolorektalcancerregistret SCRCR Länk
Cancer Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer   Länk
Cancer Svenska registret för cancer i lever, gallblåsa och gallvägar SweLiv Länk
Cancer Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer   Länk
Cirkulationsorganen Nationellt Hjärtsviktsregister RiksSvikt Länk
Cirkulationsorganen Nationellt kvalitetsregister för kateterablation   Länk
Cirkulationsorganen Nationellt register för hjärtintensivvård, kranskärlsröntgen, PCI, hjärtkirurgi och sekundärprevention SWEDEHEART Länk
Cirkulationsorganen Nationellt register för medfödda hjärtsjukdomar SWEDCON Länk
Cirkulationsorganen Svenska ICD- och Pacemakerregistret   Länk
Cirkulationsorganen Svenskt kvalitetsregister för kärlkirurgi (Swedvasc) Swedvasc Länk
Endokrina organen Nationella Diabetesregistret NDR, SWEDIABKIDS Länk
Infektion Kvalitetsregistret InfCare Hepatit InfCare Hepatit Länk
Infektion Kvalitetsregistret InfCareHIV InfCareHIV Länk
Infektion Nationella Kvalitetsregistret för Infektionssjukdomar   Länk
Lungsjukdomar Andningssviktregistret Swedevox Länk
Mage och tarm Nationellt register för inflammatorisk tarmsjukdom SWIBREG Länk
Mage och tarm Scandinavian Obesity Surgery Register SOReg Länk
Mage och tarm Svenskt Bråckregister   Länk
Mage och tarm Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi GallRiks Länk
Mage och tarm Transplantationsregister (njurtransplantationer) TIGER  
Nervsystemet Nationella kvalitetsregistret för stroke Riksstroke Länk
Nervsystemet Nationellt Kvalitetsregister inom rehabiliteringsmedicin WebRehab Länk
Nervsystemet Svenska Demensregistret SveDem Länk
Nervsystemet Svenska neuroregister   Länk
Psykiatri Behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD BUSA Länk
Psykiatri Kvalitetsregister ECT   Länk
Psykiatri Nationella kvalitetsregistret för psykosvård PsykosR Länk
Psykiatri Nationellt kvalitetsregister för bipolär affektiv sjukdom BipoläR Länk
Psykiatri Nationellt kvalitetsregister för ätstörningsbehandling Riksät Länk
Psykiatri Nationellt rättspsykiatriskt register RättspsyK Länk
Psykiatri Svenskt Beroenderegister SBR Länk
Rörelseorganen Nationellt kvalitetsregister för höftfrakturpatienter och deras behandling RIKSHÖFT Länk
Rörelseorganen Svenska Höftprotesregistret   Länk
Rörelseorganen Svenska knäprotesregistret   Länk
Rörelseorganen Svenska Korsbandsregistret   Länk
Rörelseorganen Svenska ryggregistret SweSpine Länk
Rörelseorganen Svenska Skuldror- och Armbågs Registret   Länk
Äldre och palliativ Svenska palliativregistret   Länk
Ögon Makularegistret   Länk
Ögon Nationella Kataraktregistret   Länk
Ögon Svenskt nationellt register för prematuritetsretinopati SWEDROP Länk
Övriga områden Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- och halssjukvård   Länk
Övriga områden Register för Systembehandling av Psoriasis PsoReg Länk
Övriga områden Svenska Sömnapnéregistret SESAR Länk