ST (specialisttjänstgöring)

Välkommen att göra ST i Skaraborg!

Att göra ST i Skaraborg innebär att du får en bred och komplett utbildning i en miljö som präglas av samarbete över klinikgränser och mellan primärvård och sjukhus. Skaraborg har en lång tradition av att driva utbildningsfrågor inom vården och utveckla miljöer för lärande.
ST kan erbjudas inom de allra flesta specialiteterna. Om du är intresserad av att göra din ST i Skaraborg tar du kontakt direkt med den klinik eller vårdcentral som du är intresserad av.

Att göra ST i Skaraborg innebär att:

  • du är anställd på din respektive klinik/vårdcentral där du har en personlig handledare och en klinikstudierektor som ansvarar för ditt individuella utbildningsprogram.
  • Verksamhetsområde Utbildning erbjuder ett ST-utbildningsprogram som täcker alla ickemedicinska delmål (a och b) enligt Socialstyrelsens målbeskrivning.
    Målbeskrivningen är uppdelad i så kallade a-, b- och c-delmål. C-delmålen täcker de rent medicinska delmålen för din specialitet. Delmålen uppfylls genom både klinisk tjänstgöring och kurs.
  • utbildningsenheten anordnar även klinikövergripande aktiviteter såsom:

Komplett akutsjukhus

Skaraborgs sjukhus (SkaS) är ett komplett akutsjukhus med gott samarbete inom och mellan specialiteterna. Vi har en av Sveriges största akutmottagningar vilket ger goda möjligheter för lärande inom alla typer av patienter och sjukdomar.

Primärvården

Allmänmedicin/primärvården är väl utbyggd med vårdcentraler i städer såväl som på landsbygden. Vårdcentralerna bedrivs i både offentlig och privat regi och de flesta är certifierade som utbildningsvårdcentral. Mer information om ST inom allmänmedicin.

Kontaktuppgifter