Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Inför ditt besök

På den här sidan hittar du information som kan vara bra att känna till inför din sjukhusvistelse eller ditt sjukhusbesök - oavsett om du själv är patient, om du besöker en närstående eller om du befinner dig på sjukhuset av någon annan anledning.

A BD E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Avgift för din sjukhusvistelse

Vid ett mottagningsbesök vill vi helst att du betalar med betalkort eller mot faktura.

När du har vati inlagt på en avdelning betalar du först efter din sjukhusvistelse. En faktura skickas hem till dig efter att du har skrivits ut. Frikort ger dig inte rätt till fri sjukvård när du är inlagd på sjukhus. 

Aktuella patientavgifter

Besök

Dina närstående, till exempel familj eller vänner, är välkomna att besöka dig under avdelningens besökstid. Ditt hälsotillstånd avgör dock om besöken behöver begränsas.

Besökstiderna varierar mellan olika avdelningar. Är du osäker på besökstiderna kan du fråga personalen på avdelningen eller i receptionen i entréhallen. Information om besökstider finns även på respektive avdelnings sida under Avdelningar och mottagningar. Besökare som är förkylda eller har någon annan infektion bör inte komma på besök.

Huvudentréerna har följande öppettider:

SkaS Falköping: måndag - fredag kl 06.15 - 18.15. Dessutom är den lilla sidodörren vid snurran öppen på söndagar 09.30 - 14.30 eftersom apoteket har söndagsöppet.

SkaS Lidköping: måndag - onsdag, samt fredag kl 06.00 - 18.00, torsdag 06.00-18.30. lördag - söndag 06.00-15.00.

SkaS Mariestad: måndag - fredag kl 06.45 - 18.00, lördag - söndag 08.00 - 18.00.

SkaS Skövde: måndag - söndag kl 06.00 - 20.00.

Fotografering och filmning

Om du vill fotografera eller filma inom sjukhuset måste du först få tillstånd från den mottagning eller avdelning du besöker. Alla sjukhus inom Västra Götalandsregionen har i grunden ett generellt foto- och filmförbud. Om du får tillstånd att fota eller filma, ber vi dig att respektera andra patienters och personals önskemål om att inte vara med på bild.

Dofter

Tänk på att inte använda doftande produkter när du besöker sjukhuset. Ta hänsyn till andra patienter och personal som är överkänsliga mot parfym eller andra parfymerade produkter. Detta gäller även blommor. Undvik att ta med blommor när du besöker sjukhusets avdelningar, eftersom detta kan framkalla allergiska reaktioner hos överkänsliga patienter och personal.

Kallelser/erbjudanden om tid

När du har remitterats till vård på Skaraborgs Sjukhus får du ett erbjudande om tid hemskickat med posten. I brevet står det vilken avdelning eller mottagning du ska komma till, vilken tid och var någonstans enheten ligger, samt vilket telefonnummer du ska ringa om tiden inte passar dig.

I receptionen i entréhallen kan du få hjälp att hitta till rätt avdelning eller mottagning. Röda korsets sjukhusvärdar som finns på plats vid sjukhuset i Lidköping och Skövde kan också hjälpa dig att hitta rätt.

Klagomål och synpunkter

Om du inte är nöjd med den vård och behandling du har fått på sjukhuset, kan du kontakta våra kontaktpersoner för klagomål och synpunkter. Kontaktpersonerna fungerar som en förbindelselänk mellan dig som patient och vården när problemen inte kan redas ut direkt med berörd avdelning eller mottagning. Kontaktpersonerna har tystnadsplikt och kan kontaktas anonymt.

Klagomålshantering och synpunkter

Kläder

Under den tid du är inskriven på Skaraborgs Sjukhus får du låna patientkläder på avdelningen, men du får gärna ta med dig egna skor, innetofflor, morgonrock och bekväma kläder. Sjukhuset har inte möjlighet att tvätta dina privata kläder och kan heller inte ansvara för dem.

Kurator

Vid akut trauma, kris- och sorgereaktioner kan du och dina närstående få hjälp av en kurator. Kuratorn ger också råd, stöd och vägledning i personliga frågor och information i frågor om sociallagstiftning, socialförsäkringar och samhällets övriga resurser.

Prata med personalen på sjukhuset om du vill ha kontakt med en kurator, eller vänd dig direkt till någon av verksamhetens kuratorer via sjukhusets centrala växelnummer 0500-43 10 00.

Mediciner

För att rätt kunna bedöma ditt sjukdomstillstånd och den fortsatta behandlingen är det viktigt att du talar om för din läkare om du tar några mediciner. En läkemedelslista med förteckning över alla dina mediciner går att få via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Mobiltelefoner, surfplattor och datorer

Om du vill använda din mobiltelefon, surfplatta eller dator på sjukhuset, var noga med att kontrollera att det är tillåtet på den mottagning eller avdelning du besöker. Viss teknisk utrustning kan störas av mobila enheter och vissa avdelningar kan av andra skäl ha begränsningar.

Tänk också på att hålla en lagom volym på ditt samtal, och stäng gärna av ljudet på din mobiltelefon, så att du inte stör andra patienter och besökare på sjukhuset.

Måltider

På varje avdelning finns en veckomatsedel. För vissa patienter ingår en mer eller mindre sträng diet som en del av behandlingen. Det är viktigt att du följer den ordination som har gjorts upp för dig. Dietister finns på sjukhuset. Remiss till dietist kan du få av den läkare som behandlar dig.

Ordningsregler

För att uppnå en trygg och säker miljö på Skaraborgs Sjukhus finns ett antal ordningsregler att förhålla sig till. Reglerna gäller för dig som är patient, närstående, personal, och även för dig som besöker sjukhuset av någon annan anledning.

Ordningsregler på Skaraborgs Sjukhus

Till sidans topp

Patientavgifter

Västra Götalandsregionen bestämmer vilka patientavgifter som ska gälla inom primärvård, sjukhusvård och tandvård. 

Aktuella patientavgifter i VGR

Patientnämnden

Enligt lag ska det i varje region, landsting och kommun finnas en patientnämnd som hjälper dig som patient att lösa eventuella problem som har uppstått i kontakten med vården. Nämnden är en från vården fristående och opartisk instans som du som patient, närstående eller personal kostnadsfritt kan vända dig till. 

Nämndens politiker och kanslipersonal har tystnadsplikt och arbetar under samma sekretessregler som personalen i vården. I Västra Götalandsregionen finns fyra patientnämnder: Borås, Göteborg, Mariestad och Uddevalla.

Patientnämnden i VGR

Parkeringsmöjligheter

Avgiftsbelagda besöksparkeringar finns runt om på sjukhusområdena. Du kan betala med betalkort, mynt eller via mobiltelefon, dator eller surfplatta.

Parkering och kartor

Rehabiliteringsvistelser och klimatvård

Om du har en varaktig funktionsnedsättning som inte kräver sjukhusvård kan du ha möjlighet att söka ekonomiskt bidrag till en rehabiliteringsvistelse, antingen i Sverige eller utomlands. Remisserna handläggs på remitteringssekretariaten i Uddevalla, Göteborg och Skövde. 

Rehabilitering i varmt klimat

Rutiner

På avdelningen får du information om de rutiner som gäller vid till exempel måltider, ronder och vårdplanering. Personalen genomför också ankomstsamtal med dig som patient för att kunna planera vården på bästa sätt.

Rättigheter

Som patient har du rättigheter i ditt möte med vården. Visste du till exempel att du kan få tillbaka patientavgiften om du får vänta mer än 30 minuter vid ett läkarbesök? Eller att du kan vända dig till en patientnämnd om du är missnöjd med vården du fått? 

Så fungerar vården

Rökning

Skaraborgs Sjukhus är ett rökfritt sjukhus. Rökförbudet gäller både inomhus och utomhus på hela sjukhusområdet och på alla fyra sjukhusorter (Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde).

Rökfritt sjukhusområde

Rökstopp i samband med operation

Ett tobaksstopp inför din operation förbättrar förutsättningarna för sårläkning och minskar risken för att du ska drabbas av allvarliga komplikationer. Vi vill därför att du inte röker under sex till åtta veckor före operationen och sex till åtta veckor efter operationen. Ett tobaksstopp är också viktigt även efter en akut operation.

För att underlätta för dig att sluta röka kommer Skaraborgs Sjukhus att remittera dig till en tobaksavvänjare som kan ge dig hjälp och stöd.

Rökstopp i samband med operation

Sammanhållen journalföring

När du har kontakt med vården kan läkaren eller någon annan vårdpersonal fråga dig om ditt samtycke till att ta del av dina journaluppgifter.

Du har rätt att stå utanför sammanhållen journalföring. Då ansvarar du själv för att informera om vad vårdpersonalen behöver veta för att kunna ge dig en god och säker vård. 

Sammanhållen journalföring

Spärra journaluppgifter

Du har möjlighet att spärra information i din patientjournal för att den inte ska kunna läsas av personal utanför den enhet som spärren avser. Det är bara du som patient som får spärra din journal. Som vårdnadshavare har du inte rätt att spärra ditt barns journal. 

Att spärra uppgifter eller få din journal förstörd

Sjukhuskyrka/sjukhusimam

I samband med sjukdom kommer ofta frågor av existentiell natur. Sjukhuskyrkan och sjukhusimamen kan erbjuda enskilda samtal om mänskliga funderingar och kan fungera som en lugn miljö för eftertanke och andrum.

Sjukhuskyrkan kan även förmedla kontakt med företrädare för andra trosinriktningar.

Läs mer om sjukhuskyrkan och sjukhusimamen

Sjukresor

Har du kostnader för resor när du behöver sjukvård eller tandvård? Då kan du få ersättning från Västra Götalandsregionen för en del av dina resekostnader. 

Sjukresor i Västra Götaland

Studenter vid sjukhuset

Sjukhuset ansvarar för utbildningar till yrken inom vården. Som patient vid Skaraborgs Sjukhus kommer du att möta personer som håller på att utbilda sig inom olika yrkeskategorier. De omfattas alla av tystnadsplikten och har handledare på sjukhuset som ser till att de följer sjukhusets regler.

Om du inte vill att studenter deltar i den behandling du får eller läser i din journal, kan du kontakta vårdpersonalen.

Surf/WiFi

I vissa av Skaraborgs Sjukhus lokaler kan du surfa kostnadsfritt via det trådlösa nätverket VGR Publikt. För att kunna koppla upp dig behöver du en dator med trådlöst nätverkskort, en smartphone eller en surfplatta. Välj nätverket VGR Publikt i listan över vilka trådlösa nätverk som finns tillgängliga.

VGR Publikt  får användas under förutsättning att ingen patientansluten medicinsk utrustning finns inom ett visst säkerhetsavstånd. Generellt är säkerhetsavståndet tre meter. Kontakta vårdpersonalen om du är osäker på vad som gäller.

Lär mer om VGR Publikt

Till sidans topp

Telefon

Det går inte att hyra en telefon under vistelsen på sjukhuset, men på de flesta avdelningar går det bra att använda egen mobiltelefon. Tänk dock på att känsliga apparater och liknande kan störas. På de ställen där skyltar uttryckligen förbjuder mobiltelefonavändning får du inte använda din mobiltelefon eller surfplatta. Det är också bra om du stänger av ljudet när du använder en mobil enhet inne på en vårdavdelning, för att inte störa de andra patienterna.

Tobaksfri i samband med operation

Ett tobaksstopp inför din operation förbättrar förutsättningarna för sårläkning och minskar risken för att du ska drabbas av allvarliga komplikationer. Vi vill därför att du inte röker under sex till åtta veckor före operationen och sex till åtta veckor efter operationen. Ett tobaksstopp är också viktigt även efter en akut operation.

För att underlätta för dig att sluta röka kommer Skaraborgs Sjukhus att remittera dig till en tobaksavvänjare som kan ge dig hjälp och stöd.

Läs mer om tobakstopp i samband med operation

Tolkhjälp

Om du har svårt att tala och/eller förstå svenska kan du i din kontakt med hälso- och sjukvården begära tolk som hjälper dig att översätta. Enligt lag får samtalet inte föras vidare utan ditt medgivande.

Personalen på den avdelning eller mottagning du ska besöka, hjälper vid behov till med tolkhjälp. Säg till om tolk redan vid tidsbeställningen så fungerar det smidigast. Personalen på akutmottagningen hjälper till att skaffa tolk om du kommer in akut.

Tolkning till mitt språk

TV

TV finns i avdelningarnas dagrum och på vissa avdelningar även inne på patientrummen.

Tystnadsplikt

All personal på sjukhuset har tystnadsplikt och som patient skyddas du av sekretessregler.

Du ska som patient kunna vara säker på att ingenting förs vidare, vare sig skriftligt eller muntligt, om ditt hälsotillstånd eller personliga förhållanden. Vi lämnar bara ut uppgifter om våra patienter per telefon om du som patient har gett ditt godkännande till det. Du har i regel rätt att läsa din egen journal.

Utskrivning

Det är avdelningens läkare som skriver ut dig från avdelningen och ger dig då råd och upplysningar. Läkaren skriver även ut recept och intyg. Fundera gärna i förväg igenom eventuella frågor till läkaren och skriv gärna ner dem på en lapp. Närstående är oftast välkomna att vara med vid utskrivningen.

Valfrihet

Alla invånare i Västra Götalandsregionen har rätt att inom den offentliga sjukvården få vård vid vårdcentraler och sjukhus i Västra Götaland och Halland. Valfriheten omfattar också de privata vårdgivare som regionen har tecknat avtal med. 

Valfrihet i vården

Vårdgaranti

Den vårdgaranti som finns i Västra Götalandsregionen innebär att du som patient har besöksgaranti, det vill säga garanti att få träffa en läkare inom en viss bestämd tid. 

Vårdgaranti 

Väntetider

Sveriges landsting och regioner driver en nationell databas med  information om väntetider till ett urval av mottagningar/undersökningar och behandlingar vid svenska sjukhus. 

Väntetider i vården

Värdesaker

Tänk på att sjukhuset är öppet för alla och att det finns risk för stölder. Ta därför inte med större summor pengar, smycken eller andra värdesaker vid ditt besök. Sjukhuset ansvarar inte för dem. I vissa fall har avdelningarna möjlighet att låsa in värdesaker.

 

Till sidans topp

Patientinformation från Västra Götalandsregionen

Som patient har du rätt att få trygg och tillgänglig vård av hög kvalitet. Därför har Västra Götalandsregionen tagit fram garantier, rättigheter och regler för dig som patient.

Västra Götalandsregionen beslutar också vilka patientavgifter som ska gälla.

Patientinformation från Västra Götalandsregionen på 1177.se


Senast uppdaterad: 2016-04-25 11:20