Inför ditt besök

På den här sidan hittar du information som kan vara bra att känna till inför din sjukhusvistelse eller ditt sjukhusbesök - oavsett om du själv är patient, om du besöker en närstående eller om du befinner dig på sjukhuset av någon annan anledning.

Avgift för din sjukhusvistelse

Vid ett mottagningsbesök vill vi helst att du betalar med betalkort eller mot faktura.

När du har varit inlagt på en avdelning betalar du först efter din sjukhusvistelse. En faktura skickas hem till dig efter att du har skrivits ut. Frikort ger dig inte rätt till fri sjukvård när du är inlagd på sjukhus. 

Aktuella patientavgifter


Besöka någon som är inlagd

Ska du besöka någon som är patient på sjukhuset, ta kontakt med respektive avdelning för information om eventuella besöksrestriktioner. Reglerna för besökare varierar på de olika vårdenheterna.

Klicka på länken här för att läsa mer om besöksrestriktioner.

Är du själv kallad till besök, följ instruktionerna i kallelsen.

Huvudentréerna har följande öppettider:

SkaS Falköping: måndag - fredag kl 06.30-18.15.  Dessutom söndagar 09.30-14.00 eftersom apoteket har söndagsöppet.

SkaS Lidköping: måndag - fredag kl 06.30-18.00, lördag - söndag kl 08.00-17.00.

SkaS Mariestad: måndag - fredag kl 06.45-17.20.

SkaS Skövde: måndag - söndag kl 06.00-20.00.


Dofter

Tänk på att inte använda doftande produkter när du besöker sjukhuset. Ta hänsyn till andra patienter och personal som är överkänsliga mot parfym eller andra parfymerade produkter. Detta gäller även blommor. Undvik att ta med blommor när du besöker sjukhusets avdelningar, eftersom detta kan framkalla allergiska reaktioner hos överkänsliga patienter och personal.


Fotografering och filmning

Om du vill fotografera eller filma inom sjukhuset måste du först få tillstånd från den mottagning eller avdelning du besöker. Alla sjukhus inom Västra Götalandsregionen har i grunden ett generellt foto- och filmförbud. Om du får tillstånd att fota eller filma, ber vi dig att respektera andra patienters och personals önskemål om att inte vara med på bild.


Kallelser/erbjudanden om tid

När du har remitterats till vård på Skaraborgs Sjukhus får du ett erbjudande om tid hemskickat med posten eller som ett sms eller e-post om du aktiverat aviseringar via 1177. I brevet står det vilken avdelning eller mottagning du ska komma till, vilken tid och var någonstans enheten ligger, samt vilket telefonnummer du ska ringa om tiden inte passar dig. 

I receptionen i entréhallen kan du få hjälp att hitta till rätt avdelning eller mottagning. Röda korsets sjukhusvärdar som finns på plats vid sjukhuset i Lidköping och Skövde kan också hjälpa dig att hitta rätt.


Klagomål och synpunkter

Om du inte är nöjd med den vård och behandling du har fått på sjukhuset, kan du kontakta våra kontaktpersoner för klagomål och synpunkter. Kontaktpersonerna fungerar som en förbindelselänk mellan dig som patient och vården när problemen inte kan redas ut direkt med berörd avdelning eller mottagning. Kontaktpersonerna har tystnadsplikt och kan kontaktas anonymt.

Klagomålshantering och synpunkter


Kläder

Under den tid du är inskriven på Skaraborgs Sjukhus får du låna patientkläder på avdelningen, men du får gärna ta med dig egna skor, innetofflor, morgonrock och bekväma kläder. Sjukhuset har inte möjlighet att tvätta dina privata kläder och kan heller inte ansvara för dem.


Mediciner

För att rätt kunna bedöma ditt sjukdomstillstånd och den fortsatta behandlingen är det viktigt att du talar om för din läkare om du tar några mediciner. En läkemedelslista med förteckning över alla dina mediciner går att få via 1177 e-tjänster.


Mobiltelefoner, surfplattor och datorer

Om du vill använda din mobiltelefon, surfplatta eller dator på sjukhuset, var noga med att kontrollera att det är tillåtet på den mottagning eller avdelning du besöker. Viss teknisk utrustning kan störas av mobila enheter och vissa avdelningar kan av andra skäl ha begränsningar.

Tänk också på att hålla en lagom volym på ditt samtal, och stäng gärna av ljudet på din mobiltelefon, så att du inte stör andra patienter och besökare på sjukhuset.


Måltider

På varje avdelning finns en veckomatsedel. För vissa patienter ingår en mer eller mindre sträng diet som en del av behandlingen. Det är viktigt att du följer den ordination som har gjorts upp för dig. Dietister finns på sjukhuset. Remiss till dietist kan du få av den läkare som behandlar dig.


Ordningsregler

För att uppnå en trygg och säker miljö på Skaraborgs Sjukhus finns ett antal ordningsregler att förhålla sig till. Reglerna gäller för dig som är patient, närstående, personal, och även för dig som besöker sjukhuset av någon annan anledning.

Ordningsregler på Skaraborgs Sjukhus


Parkeringsmöjligheter

Avgiftsbelagda besöksparkeringar finns runt om på sjukhusområdena. Du kan betala med betalkort, mynt eller via mobiltelefon, dator eller surfplatta.

Parkering och kartor


Patientavgifter

Västra Götalandsregionen bestämmer vilka patientavgifter som ska gälla inom primärvård, sjukhusvård och tandvård. 

Aktuella patientavgifter i VGR


Patientnämnden

Enligt lag ska det i varje region, landsting och kommun finnas en patientnämnd som hjälper dig som patient att lösa eventuella problem som har uppstått i kontakten med vården. Nämnden är en från vården fristående och opartisk instans som du som patient, närstående eller personal kostnadsfritt kan vända dig till. 

Nämndens politiker och kanslipersonal har tystnadsplikt och arbetar under samma sekretessregler som personalen i vården. I Västra Götalandsregionen finns fyra patientnämnder: Borås, Göteborg, Mariestad och Uddevalla.

Patientnämnden i VGR


Rehabiliteringsvistelser och klimatvård

Om du har en varaktig funktionsnedsättning som inte kräver sjukhusvård kan du ha möjlighet att söka ekonomiskt bidrag till en rehabiliteringsvistelse, antingen i Sverige eller utomlands. Remisserna handläggs på remitteringssekretariaten i Uddevalla, Göteborg och Skövde. 

Rehabilitering i varmt klimat


Rutiner

På avdelningen får du information om de rutiner som gäller vid till exempel måltider, ronder och vårdplanering. Personalen genomför också ankomstsamtal med dig som patient för att kunna planera vården på bästa sätt.


Rökfritt sjukhus

Skaraborgs Sjukhus är ett rökfritt sjukhus. Rökförbudet gäller både inomhus och utomhus på hela sjukhusområdet och på alla fyra sjukhusorter (Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde).

Rökfritt sjukhusområde


Rökstopp i samband med operation

Ett tobaksstopp inför din operation förbättrar förutsättningarna för sårläkning och minskar risken för att du ska drabbas av allvarliga komplikationer. Vi vill därför att du inte röker under sex till åtta veckor före operationen och sex till åtta veckor efter operationen. Ett tobaksstopp är också viktigt även efter en akut operation.

För att underlätta för dig att sluta röka kommer Skaraborgs Sjukhus att remittera dig till en tobaksavvänjare som kan ge dig hjälp och stöd.

Läs mer om tobakstopp i samband med operation


Sammanhållen journalföring

När du har kontakt med vården kan läkaren eller någon annan vårdpersonal fråga dig om ditt samtycke till att ta del av dina journaluppgifter.

Du har rätt att stå utanför sammanhållen journalföring. Då ansvarar du själv för att informera om vad vårdpersonalen behöver veta för att kunna ge dig en god och säker vård. 

Sammanhållen journalföring


Sjukhuskyrka/sjukhusimam

I samband med sjukdom kommer ofta frågor av existentiell natur. Sjukhuskyrkan och sjukhusimamen kan erbjuda enskilda samtal om mänskliga funderingar och kan fungera som en lugn miljö för eftertanke och andrum.

Sjukhuskyrkan kan även förmedla kontakt med företrädare för andra trosinriktningar.

Läs mer om sjukhuskyrkan och sjukhusimamen


Sjukresor

Har du kostnader för resor när du behöver sjukvård eller tandvård? Då kan du få ersättning från Västra Götalandsregionen för en del av dina resekostnader. 

Sjukresor i Västra Götaland


Spärra journaluppgifter

Du har möjlighet att spärra information i din patientjournal för att den inte ska kunna läsas av personal utanför den enhet som spärren avser. Det är bara du som patient som får spärra din journal. Som vårdnadshavare har du inte rätt att spärra ditt barns journal. 

Att spärra uppgifter eller få din journal förstörd


Studenter vid sjukhuset

Sjukhuset ansvarar för utbildningar till yrken inom vården. Som patient vid Skaraborgs Sjukhus kommer du att möta personer som håller på att utbilda sig inom olika yrkeskategorier. De omfattas alla av tystnadsplikten och har handledare på sjukhuset som ser till att de följer sjukhusets regler.

Om du inte vill att studenter deltar i den behandling du får eller läser i din journal, kan du kontakta vårdpersonalen.


Surf/WiFi

I vissa av Skaraborgs Sjukhus lokaler kan du surfa kostnadsfritt via det trådlösa nätverket VGR Publikt. För att kunna koppla upp dig behöver du en dator med trådlöst nätverkskort, en smartphone eller en surfplatta. Välj nätverket VGR Publikt i listan över vilka trådlösa nätverk som finns tillgängliga.

VGR Publikt  får användas under förutsättning att ingen patientansluten medicinsk utrustning finns inom ett visst säkerhetsavstånd. Generellt är säkerhetsavståndet tre meter. Kontakta vårdpersonalen om du är osäker på vad som gäller.

Lär mer om VGR Publikt


Telefon

Det går inte att hyra en telefon under vistelsen på sjukhuset, men på de flesta avdelningar går det bra att använda egen mobiltelefon. Tänk dock på att känsliga apparater och liknande kan störas. På de ställen där skyltar uttryckligen förbjuder mobiltelefonavändning får du inte använda din mobiltelefon eller surfplatta. Det är också bra om du stänger av ljudet när du använder en mobil enhet inne på en vårdavdelning, för att inte störa de andra patienterna.


Tobaksfri i samband med operation

Ett tobaksstopp inför din operation förbättrar förutsättningarna för sårläkning och minskar risken för att du ska drabbas av allvarliga komplikationer. Vi vill därför att du inte röker under sex till åtta veckor före operationen och sex till åtta veckor efter operationen. Ett tobaksstopp är också viktigt även efter en akut operation.

För att underlätta för dig att sluta röka kommer Skaraborgs Sjukhus att remittera dig till en tobaksavvänjare som kan ge dig hjälp och stöd.

Läs mer om tobakstopp i samband med operation


Öppettider

Ska du besöka någon som är patient på sjukhuset, ta kontakt med respektive avdelning för information om eventuella besöksrestriktioner. Reglerna för besökare varierar på de olika vårdenheterna.

Klicka på länken här för att läsa mer om besöksrestriktioner.

Är du själv kallad till besök, följ instruktionerna i kallelsen.

Huvudentréerna har följande öppettider:

SkaS Falköping: måndag - fredag kl 06.30-18.15. Dessutom söndagar 09.30-14.30 eftersom apoteket har söndagsöppet.

SkaS Lidköping: måndag - fredag kl 06.30-18.00, lördag - söndag kl 08.00-17.00.

SkaS Mariestad: måndag - fredag kl 06.45-17.20.

SkaS Skövde: måndag - söndag kl 06.00-20.00.


Patientinformation från Västra Götalandsregionen

Som patient har du rätt att få trygg och tillgänglig vård av hög kvalitet. Därför har Västra Götalandsregionen tagit fram garantier, rättigheter och regler för dig som patient.

Västra Götalandsregionen beslutar också vilka patientavgifter som ska gälla.

Patientinformation från Västra Götalandsregionen på 1177.se