Kontaktuppgifter

Annelie Andersson
Utbildningssekreterare AT + ST Lidköping
Telefon: 0510-852 01
annelie.andersson@vgregion.se


Anna Bergsten
Utbildningssekreterare AT Skövde 
Telefon: 0500-43 14 47
anna.m.bergsten@vgregion.se


Kerstin Lantz
Utbildningssekreterare Läkarutbildningen
Telefon: 0500-43 10 38
kerstin.lantz@vgregion.se


Lena Gustafsson
Utbildningssekreterare ST-läkare, VFU, APL, LIA, PRAO
Telefon: 0500-43 25 71
lena.c.gustafsson@vgregion.se

Birgitta Persson
Utbildningssekreterare Kliniskt basår
Telefon: 0500-47 36 21
birgitta.elisabeth.persson@vgregion.se


Magnus Boustedt, AT-chef
Telefon: 0510-857 45
magnus.boustedt@vgregion.se


Isak Arvidsson, övergripande AT-studierektor SkaS Skövde
isak.arvidsson@vgregion.se


Torun Bergdahl
, övergripande AT-studierektor SkaS Lidköping
torun.bergdahl@vgregion.se


Kajsa Hansson, övergripande AT-studierektor primärvården Lidköping
kajsa.m.hansson@brackediakoni.se


Klas Fellbrant, övergripande AT-studierektor primärvården Skövde
Telefon: 0500-49 32 58
klas.fellbrant@vgregion.se


Martin Oscarsson, övergripande ST- studierektor SkaS 
Telefon: 0500-49 94 35
martin.oscarsson@vgregion.se


Ylva Friberg Riad, övergripande ST-studierektor SkaS
Telefon: 0500-43 21 90
ylva.friberg-riad@vgregion.se


Marjo Berkhout, övergripande ST-studierektor primärvården Lidköping
Telefon: 072-001 10 74
maria.berkhout@vgregion.se


Anneli Vinensjö, övergripande ST-studierektor primärvården Lidköping
Telefon: 0500-44 71 38
anneli.vinensjo@vgregion.se


Micael Elmersson, övergripande ST-studierektor primärvården Skövde
Telefon: 0761-479939
micael.elmersson@vgregion.se


Anne Gustafsson, övergripande studierektor VFU
Telefon: 0500-43 11 26
anne.a.gustafsson@vgregion.se

Terése Larsson, övergripande studierektor APL, LIA, PRAO
Telefon: 0761-19 44 54
terese.larsson@vgregion.se


Sahra Lindman, enhetschef Kliniskt basår
Telefon: 0500-43 27 43
sahra.lindman@vgregion.se


Annika Lindskog, utvecklingsledare Utbildning
Telefon: 0500-47 36 21
annika.lindskog@vgregion.se


Anna Frost, psykolog
anna.c.frost@vgregion.se


Anders Plantin,
Verksamhetschef VO Utbildning
Telefon: 0700-20 94 75

Senast uppdaterad: 2019-04-04 12:10