Danspoolen – kompetens till små kommuner

Danspoolen startade på initiativ från Förvaltningen för kulturutveckling (dåvarande Kultur i Väst). Bakgrunden till projektet var att vi såg en svårighet för flera kommuner att kunna anlita kompetent danspersonal, till sin dansverksamhet för barn och unga.

Danspoolen Vänersborg verkar i och utgår från Vänersborg och servar hela Fyrbodal med dansverksamhet för barn och unga. Här får kommunerna en unik möjlighet att få professionell kompetens inom dans till sin verksamhet eller skola. Danspoolen Vänersborg strävar efter att ge barn och unga i Fyrbodal möjlighet att möta dans, fördjupa kunskaper och utvecklas kreativt. Danspoolen Vänersborg vill också medverka och bidra till att stärka både dansen som konstform och kulturverksamheterna i Fyrbodals kommuner.

Under hösten 2013 gjorde vi en film, som beskriver modellen bakom Danspoolen. Filmen släpptes i februari 2014. Här kan du se den:

 

Danspoolen – bakgrund

På uppdrag av Fyrbodals kommunalförbund har Vänersborgs kommun
genomfört en förstudie med syfte att kartlägga intresse och behov hos kommunerna i Fyrbodal att anlita danskompetens via en danspedagogpool.

Initiativet kom från danskonsulenterna på Kultur i Väst som identifierat en svårighet för flera kommuner att anlita kompetent danspersonal för att kunna erbjuda dansverksamhet för barn och unga.

Förstudien resulterade i ett pilotprojekt under 2012 i Vänersborgs Kommuns regi.

Under våren rekryterades en projektledare och danspedagogpoolen startade sin verksamhet hösten 2012.