Tillgänglighet i kulturskolan

Här hittar du som är pedagog i kulturskolan material kring att arbeta tillgängligt och inkluderande. Du får också tips på hur du kan möta elever med olika förutsättningar.

Delar av materialet kommer från Klangfärg, förvaltningens resurscentrum som erbjuder fortbildning, handledning, nätverk och inspiration för att göra kulturen tillgänglig för fler i Västra Götaland.

Ord i färgade bubblor som bildar en blomma. I mitten av blomman står det "glädje".

Från styrdokument till skaparglädje

Från styrdokument till skaparglädje är ett reflektions- och samtalsverktyg för dig som arbetar som pedagog inom kulturskolan med elever med olika funktionalitet. Fortbildningsmaterialet består av två kortare föreläsningar, samt material för reflektion och kunskapsdelning. Det kan användas individuellt eller i grupp.

Kommunikation och bemötande

Här hittar du tips för hur du kan möta elever med olika förutsättningar. Vi har även samlat länkar till olika guider som kulturskolor har tagit fram.

Stöd för inkluderande undervisning

Förvaltningens resurscentrum Klangfärg är till för dig som arbetar inom kulturskolan, LSS, anpassad skola med flera, som möter personer med olika förutsättningar och funktionsnormer. På Klangfärgs sidor hittar du handledningar, filmade kursserier och tips för inkluderande undervisning. Välkommen in och botanisera!

Fler verktyg för tillgänglighetsarbete

Ibland är det svårt att veta var och hur man ska börja. Här hittar du texter, konkreta verktyg, inspiration och goda exempel kring arbete med tillgänglighet och kultur. Hör också gärna av dig till oss konsulenter för tillgänglighet, vi kan ge råd och stöd. Våra kontaktuppgifter hittar du längre ner på denna sida.

Kontakt

Vill du utveckla tillgänglighetsarbetet på din kulturskola? Välkommen att kontakta oss!

Christina "Tina" Weidelt

Konsulent

Telefonnummer

Lina Gardelin

Konsulent

Telefonnummer