Sök regionalt utvecklingsstöd 2024 – barn och unga

Behöver din kommun ta ett kliv så att barn får mer inflytande över kulturen? Vill du öka ungas möjlighet att arrangera själva? Har ni en verksamhet som vill jobba mer tillsammans med barn och unga för att träffa rätt? Då kan ni söka det regionala utvecklingsstödet.

Det ni vill genomföra ska vara ett utvecklingsarbete för att öka barn och ungas möjlighet till inflytande och påverkan när det kommer till kultur, och det får inte ha provats tidigare i kommunen.

Det finns ungefär 100 000 kr per år att fördela. Alla kommuner i Västra Götaland kan ta del av stödet. Vi ser gärna att flera kommuner får möjlighet att genomföra sina idéer så därför ber vi om genomtänkta och rimliga summor i ansökningarna. 

Identifiera behov

Om barn, unga eller någon kulturverksamhet i din kommun har identifierat ett behov eller utvecklingsmål inom ovanstående område och ni har tankar och idéer kring något ni vill genomföra kan ni ta kontakt med ansvarig konsulent (kontaktuppgift nedan). Vi är gärna med och utvecklar idéer tillsammans med er. 

Ansökningar som beviljades 2023 hittar du här, som exempel på vad stödet kan gå till.

Genomförande

Från kommunen krävs en egen insats i form av personaltid för att genomföra och följa upp arbetet. Beroende på projektets inriktning bidrar Kulturförvaltningen i VGR med konsulentstöd före, under samt efter genomförandet.

Urvalskriterier

Ansökningarna hanteras av en arbetsgrupp på förvaltningen. En referensgrupp av ungdomar ger sina reflektioner på ansökningarna och beslut fattas av förvaltningschef.
Sista ansökningsdag 3 mars. Besked om beslut meddelas via mejl 18 mars.

  • Projektet handlar verkligen om inflytande och delaktighet för barn och unga (0-18 år) inom kulturfältet.
  • Det planerade arbetet syftar till att utveckla nyskapande arbetssätt och, för kommunen eller verksamheten, tidigare oprövade metoder.
  • Barn och unga involveras konkret i projektet. Till exempel godkänner vi inte en utbildning för vuxna OM barn och ungas delaktighet.
  • Tänk in perspektiven tillgänglighet, jämställdhet och jämlikhet.
  • Kommunen gör ansökan själva eller är samarbetspart om till exempel en förening söker.

Inbjudan till inspiration:

Lyssna till de som fick stödet 2023!
Fredag 23 februari 09:30-12:00 bjuder vi in till en digital delningsträff. De kommuner som fick stödet 2023 kommer då att dela sina erfarenheter och berätta om sina projekt. Varmt välkommen till ett fint tillfälle att få inspiration till den egna kommunens ansökan!

Anmäl dig här senast onsdag 21 februari

 

Här hittar du ansökningformuläret till utvecklingsstödet 2024

Åsa Jansson

Konsulent

Telefonnummer