Nättjänster och betaldatabaser

Förvaltningen för kulturutveckling samordnar abonnemang för kommunbiblioteken inom Västra Götalandsregionen.

ArkivDigital

ArkivDigital är en digital tjänst för släktforskning. 

Press Reader

PressReader ger tillgång till mer än 7 000 digitala dagstidningar och tidskrifter. Avtalet medger obegränsat antal samtidiga användare. 

Administrera PressReader

Kontaktpersoner
Avtalsfrågor: Fredrik Petersson, fredrik.petersson@prenax.se
Abonnemangs- och tekniska frågor: pressreader@prenax.se
Utbildningsfrågor: Anna Fahlander, anna.fahlander@prenax.se
Kundtjänst: 08–564 101 00

Låntagarnas access till PressReader
Flera metoder kan användas parallellt.

  • För att ge låntagarna access via "hotspots" (tillgång till tidskrifter när PressReader används via bibliotekets wifi – med förlängd access 72 timmar efter besöket) rapportera IP-spann för bibliotekets publika datorer och wifi samt adress till biblioteksenheterna (för hotspotkartan) till pressreader@prenax.se. IP-adresserna ska motsvara de externt synliga, dvs stämma med den adress som visas om man ansluten till bibliotekets wifi går in på t.ex. https://whatismyipaddress.com/.
  • Inloggning med lånekortsnummer + pin-kod: PressReader kan anropa ert bibliotekssystem via SIP2-protokollet (samma som används av utlåningsautomater etc.) och på det sättet kan användaren logga in med lånekortsnummer och pin-kod utan att besöka biblioteket. Kontakta pressreader@prenax.se för mer information om vilka uppgifter som behövs om er SIP2-server.
  • Åtkomst via länk på lösenordsskyddad sida/"referring url": Lägg en länk till pressreader.com på en sida som låntagaren bara når när hen är inloggad i er katalog eller på er webbplats, och registrera sedan sidans adress hos PressReader. Kontakta pressreader@prenax.se för att konfigurera denna lösning för ett bibliotek.
    Mer info finns på PressReaders sajt: How to apply library access in the apps
  • Statistik - gå till https://business.pressreader.com/analytics/signin
    Kontakta pressreader@prenax.se, för inloggningsuppgifter.

Frågor om nättjänster och betaldatabaser

Marion Hydén
marion.hyden@vgregion.se