Tillgängliga medier

Att tillhandahålla medier som är anpassade för personer med läsnedsättning eller bristande läsförmåga är en prioriterad uppgift för biblioteken. Biblioteken kan antingen köpa, ladda ner eller låna in talböcker.

Nedladdning och kopiering av DAISY-talböcker

Nedladdning av DAISY-talböcker sker från Myndigheten för Tillgängliga Mediers (MTM:s) digitala arkiv. För det krävs tillstånd enligt paragraf 17 i Upphovsrättslagen. Ett sådant tillstånd ger också biblioteket rätt att kopiera talböcker, oavsett om de är inköpta, nedladdade eller inlånade.

Låna talböcker inom Västra Götalandsregionen

För att komplettera bibliotekens egna bestånd kan biblioteken låna in enstaka titlar av DAISY-talböcker genom Biblioteken i Borås och Göteborgs stadsbibliotek samt övriga bibliotek i regionen.

Talböcker på många språk

Det finns talböcker för barn och vuxna på ungefär 50 språk hos MTM, utbudet varierar dock då upphovsrätten och tillgången till talböcker skiljer sig åt mellan olika länder. MTM gör även en del egna talböcker på olika språk, till exempel arabiska och somaliska. Biblioteken får gärna lämna förslag på böcker för MTM att läsa in. MTM samarbetar med talboks- och punktskriftsbibliotek i olika delar av världen och kan eventuellt låna in böcker på språk som inte finns i deras egen katalog.