Byggnadsvårdens konvent

Byggnadsvårdens konvent är en nationell konferens om byggnadsvård. Den äger rum vartannat år i september i Mariestad.

Vartannat år kan byggnadsantikvarier, hantverkare, materialproducenter, samhällsplanerare, arkitekter, ingenjörer, forskare, studenter och andra verksamma inom byggnadsvård träffas på Byggnadsvårdens konvent. Föreläsningar och workshops avlöser varandra vid sidan av en mässa – ”Byggnadsvårdens marknad”. 

Evenemanget är ett samarbete mellan Kulturförvaltningen, Riksantikvarieämbetet, Hantverkslaboratoriet, Svenska byggnadsvårdsföreningen och Byggnadsvårdsföretagen. Konventet har en egen hemsida som du hittar här: www.byggnadsvardenskonvent.se

Marie Odenbring Widmark

Antikvarie

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 42 60