Annonsering och marknadsföring

Kulturförvaltningen söker i första hand själva upp annonspartners och vi använder oss av Västra Götalandregionens upphandlade mediebyrå.

Om du vill komma i kontakt med kommunikationsenheten gällande frågor som rör marknadsföring kan du nå oss på följande adress:

kultur.kommunikation@vgregion.se