Digital pressträff 29 april: Unikt bronsåldersfynd i Västra Götaland

Ett unikt bronsåldersfynd har gjorts i Västra Götaland. Förvaltningen för kulturveckling i Västra Götalandsregionen har på uppdrag av Länsstyrelsen undersökt fyndet i samarbete med forskare från Göteborgs universitet. Det står nu klart att detta är ett av de största och mest spektakulära depåfynden från yngre bronsålder som gjorts i Sverige. Här kan du se den pressträff som livesändes den 29 april klockan 11.00.