Lek i staden 2021–2024

Lek i staden är ett fyraårigt designforskningsprojekt som finansieras av det statliga forskningsrådet Formas, inom området gestaltad livsmiljö. Det är HDK-Valand vid Göteborgs universitet som driver projektet som har till syfte att undersöka hur konstnärliga metoder och verktyg som spänner över hela formområdet, på ett hållbart sätt kan främja samskapande platsutvecklingsprocesser med fokus på lek och rekreation.

Linnarhult, ett rekreationsområde beläget i Nordöstra Göteborg har utgjort en viktig bas för projektet där barn, unga och vuxna genom samskapande aktiviteter tillsammans med konstnärer, konsthantverkare, slöjdare, designers och arkitekter fått möjlighet att utveckla platsen. Det har resulterat i att man byggt en scen/utebio, planterat och skapat med pil, gjort utställningen ”Linnarhult berättar”, bildat en konstgrupp som bland annat arbetat med keramik tillverkat av lera från platsen.

Lek i staden i Linnarhult är ett samarbete mellan HDK-Valand, Västra Götalandsregionens kulturförvaltning, Nämnden för Hemslöjdsfrågor samt Eco Agroforestry Center i Linnarhult. På Göteborgs universitets hemsida kan du läsa mer om projektet och alla samarbetspartners.

Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling, som finansierar forskning och innovation, utvecklar strategier, gör analyser och utvärderar. Formas verksamhetsområden finns inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande. 

Samskapa landskap – metodturné våren 2024

Under våren 2024 beger sig projektet ut på en metodturné under namnet Samskapa landskap. Vid varje stopp presenteras ett av delprojekten som pågått i Linnarhult under forskningsperioden (2021–2024). Dessutom presenteras ett annat projekt med liknande arbetssätt som en inbjuden verksamhet/organisation berättar om. Förutom presentationer, panelsamtal och gruppdiskussioner går det även att testa några av de metoder och verktyg som utvecklats under processens gång i en publikinteraktiv utställning. Det blir även mat och mingel i anslutning till utställningen.  

Metodturné #1  
29/2 kl 14-19 Design Days på Röhsska museet i Göteborg
Utställningsprojketet ”Linnarhult berättar” möter Designklubben i Biskopsgården.

Mer info om arrangemanget och anmälan på Röhsska museets webbplats

Metodturné #3  
4/5 Craft Days, Fengersfors Folkets hus
Bygget av scen/utebio i Linnarhult möter Egnahemsfabriken på Tjörn. 

Mer info om arrangemanget och anmälan på Craft days webbplats. 

Metodturné #4 
8/6 Omställningslabbet, Frihamnen i Göteborg
Keramikprojektet i Linnarhult möter forskningsprojektet ”Household surplus” vid Linnéuniversitetet.

Mer info om arrangemanget och anmälan hittar du i Regionkalendern.

Metodturné #2 
27/8 Form Design Center i Malmö 
Pilprojektet i Linnarhult möter Växtvärket i Malmö. (Skulle genomförts i april.)

Mer info om arrangemanget och anmälan på Form Design Centers webbplats

Metodguide 2025

Metodturnén kommer att dokumenteras och kunskapsutbytet samlas till en metodguide användbar för den som arbetar med eller är intresserad av hur konstnärliga metoder och verktyg på ett hållbart sätt kan främja samskapande platsutvecklingsprocesser med fokus på lek och rekreation för alla generationer och kulturer. Metodguiden kommer att produceras och publiceras under 2025. 

Kontakt

Vid frågor kontakta: 
Mania Teimouri 
konsulent samtida konst, arkitektur, form och design 
Kulturförvaltningen, Västra Götalandsregionen 
Mobil:  +46 (0)70 214 80 21    
E-post: mania.teimouri@vgregion.se