Dynamo Väst – nätverk för gestaltad livsmiljö

I nätverket Dynamo Väst samlas organisationer som på olika sätt arbetar med gestaltad livsmiljö inom vår region. Syftet med nätverket är att stimulera till nya former av samverkan, kompetensutveckling och publik verksamhet relaterat till vårt framtida sätt att leva och verka. Nätverket är en kreativ plattform som verkar för dessa frågor i Västra Götalandsregionen.

Nätverket är initierat av Chalmers, Göteborgs stad, Göteborgs universitet, Länsstyrelsen Västra Götaland, Urban Futures och Västra Götalandsregionen. Genom att medverka i nätverket bidrar organisationer och verksamheter till att stärka området gestaltad livsmiljö inom vår region.

Nätverket samordnas av Västra Götalandsregionen.

Vad gör Dynamo Väst?

Nätverket har tre ben. Dels kunskapsbildning där forskningen kring gestaltad livsmiljö initieras, publiceras och diskuteras. Dels kompetensutveckling där nätverket verkar för att öka kompetensen inom gestaltad livsmiljö i hela regionen. Och slutligen publik verksamhet för att nå ut och skapa delaktighet. 

Dynamo Väst är också en av de regionala nätverksnoderna för ArkDes. Gestaltad livsmiljö - ArkDes – Sveriges nationella centrum för arkitektur och design (Här finns också rapporten “Ett samhälle som hänger ihop”). 

Är du också intresserad av gestaltad livsmiljö?

Fyra gånger om året arrangerar nätverket publika arrangemang som är öppna för alla. Håll utkik i vårt kalendarium, där dyker arrangemangen upp efter hand.

Även om du inte är medlem i nätverket så är du välkommen att gå med i Facebookgruppen Dynamo Väst. Det är en plattform för bredare kunskapsdelning kring gestaltad livsmiljö. I gruppen kan alla medlemmar dela tips om kommande evenemang, goda exempel och initiativ från andra håll.

Caroline Bergmann

Konsulent

Telefonnummer