Internationella samarbeten och utbyten

Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att skapa och upprätthålla internationella kontakter, globalt och inom EU.

Västra Götaland är en region som är öppen mot omvärlden. Såväl globalisering som EU-beslut berör alla regionens ansvarsområden. Genom att vara internationellt aktiv kan Västra Götalandsregionen både lära av andra och påverka beslut. Det handlar om kontakter med enskilda regioner och om arbete i nätverk och organisationer. Vi arbetar med det skandinaviska närområdet, med övriga EU och globalt.

Samarbeten inom EU

Genom att vara en aktiv part i ett antal europiska organisationer har Västra Götalandsregionen gjort sig känd som pådrivare i policy- och utvecklingsarbete. Medlemskap i dessa organisationer fungerar även som dörröppnare för övriga kulturverksamheter i Västra Götaland.

EU-projekt, medfinansiering och organisationer

Fristadsregion 

Att vara en fristadsregion betyder ett starkt ställningstagande för yttrandefriheten för konstnärer som lever under hot i sina hemländer. Hotade konstnärer runt om i världen ska kunna bosätta sig i en kommun, som genom regionalt stöd kunnat bli en fristadskommun i Västra Götaland.

Du kan läsa mer om arbetet som Fristadsregion gör på Kulturförvaltningens hemsida.

Stöd för internationella utbyten 

Internationella samarbeten med regioner

North East England

Västra Götalandsregionens kulturnämnd har sedan 2011 ett etablerat samarbete med North East England Cultural Partnership i Storbritannien.

Genom åren har ett stort antal utbyten och samarbeten skett främst inom dans, teater, film, litteratur, kulturarv och organisationsutveckling och vilket skett i samverkan med en rad olika organisationer från Västra Götaland samt Göteborgs universitet. Exempel på organisationer som är eller varit engagerade i samarbetet är TILLT, Konstnärernas kollektivverkstad i Göteborg, KulturUngdom, Uddevalla kommun, Bok & Biblioteksmässan, Göteborgs symfoniker, Regionteater väst, Konstepidemin, Nordiska akvarellmuseet och många flera.

Samarbetet har, förutom en rad matchmaking-aktiviter och utbyten inom kulturområdet, inneburit att Västsverige har fått sin egen ”Yellow Book”. I England är den ”gula boken” oerhört populär och redovisar jurybedömda trädgårdar, både offentliga och privata, som är öppna för en trädgårdsintresserad allmänhet. I England lockar dessa öppna trädgårdar 100 000-tals besökare varje år och bidrar därmed till turistnäringens utveckling. Sedan några år finns nu motsvarigheten "Trädgårdsresan", där VGR samverkar med Region Halland och Studieförbundet Vuxenskolan. 

Om North East England

Den engelska regionen har sedan länge gjort sig känd genom stora satsningar på kulturen och det fria kulturlivet. I Newcastle och Gateshead, som är regionens största städer, har stora resurser lagt på att skapa ett dynamiskt kulturliv.

The Baltic är exempelvis en nedlagd kvarn som omvandlats till ett av Englands mest omtalade konstmuseum och galleri liksom The Sage – en futuristisk byggnad, alldeles vid kanten av floden Tyne, som är en kombination av konserthall, konferensanläggning och allaktivitetshus.


Querétaro, Mexiko

Samarbetet med Querétaro, en delstat i Mexiko, formaliserades 2023. 

2023 tog vi emot en konstnär från Querétaro, som hade gästateljé både på Nordiska akvarellmuseet på Tjörn och på Konstepidemin i Göteborg. Konstnären från Västra Götaland som åker till Querétaro har sin gästateljé på stadsmuseet Museo de la Ciudad, en kulturell mötesplats.

Dessutom sker dialoger på tjänstemannanivå mellan parterna om aktiviteter, både digitala och på plats i regionerna, inom ramen för överenskommelsen. I Västra Götaland pågår samtal med flera aktörer inom film, litteratur, bild & form samt musik som ser möjligheter till samarbete som skulle kunna gynna deras verksamheter.  


Vilniusregionen

Mellan 2014–2017 hade kulturnämnden i Västra Götaland ett samarbetsavtal med storstadsregionen Vilnius i Litauen. Samarbetet är nu vilande.

De områden som identifierades som tänkbara utvecklingsområden var bland annat konsthantverk, barockkultur, historiska besöksmål, scenkonst, kulturarv, teater – särskilt riktat mot barn och unga samt ungdomars deltagande i kultur och idrott.

En rad aktiviteter genomfördes i form av matchmaking-aktiviteter som resulterade i att närmare ett 50-tal ungdomar från Vilniusområdet och Västra Götaland träffades för att utbyta erfarenheter och för att skapa inom musik, konst, foto och litteratur.
Körsamarbete utvecklades mellan Skara och Herrljunga och kommuner i Vilniusregionen. Dessutom genomfördes utställningar inom smides- och konsthantverk samt ett antal konserter inom främst jazzgenren.

Avtalet löpte ut i slutet av 2017 och är nu vilande. 


Sibiu County, Rumänien

VGR har ett löpande samarbete med regionen Sibiu i Rumänien. Kulturförvaltning genomför projektet CHARTER inom ramen för projektet. 

Västergötlands museum samverkar med Sibiu om det hotade kulturarvet i grannlandet Ukraina och med Astramuseet om befästa kyrkor i Sibiu och Transylvanien.


Internationalisering i kulturstrategin

I Västra Götalands kulturstrategi och kulturplan 2024–2027 beskrivs fem strategiska områden för Västra Götaland, och "Internationalisering" är ett av dem.