Vad sätter vi på scenen?

logotyp Vad sätter vi på scenen? Gul bakgrund, röd text.

Webbmaterialet du hittar här är en del av projektet Vad sätter vi på scenen? och riktar sig till kulturskolepedagoger. Använd det individuellt eller tillsammans med kollegor – det behöver inte läsas i en särskild ordning. Materialet är skrivet av Lisa Lindén på uppdrag av och i samarbete med Förvaltningen för kulturutveckling (tidigare Kultur i Väst).

Om webbmaterialet

Välkommen till webbmaterialet Vad sätter vi på scenen? som består av tolv kapitel, kopplade till scenkonst. Med begreppet scenkonst menas här samlingsnamnet för konstformer som framförs direkt för en publik. I materialet har vi valt att använda orden kulturskola, elev och pedagog, det går lika bra att använda andra beteckningar, som musikskola, deltagare och lärare.

Tematiskt behandlas genus, normer, representation, konstnärliga och pedagogiska val samt delaktighet och inflytande. Materialet går att läsa individuellt eller tillsammans med kollegor och behöver inte läsas i en särskild ordning. Förhoppningen är att inspirera både på individnivå och på organisationsnivå – och att materialet ska vara en hjälp för att flytta fram positionerna.

Vi hoppas att du som tagit del av materialet ska känna dig stärkt i redan befintlig kunskap och har fått möjlighet till reflektion och insikter som kan underlätta arbetet med att göra medvetna val både på kort och lång sikt. Vi hoppas också att materialet ska inspirera till att skapa framtidens scenkonst!

Projektet Vad sätter vi på scenen? är en del i en särskild satsning på kulturskolan i Västra Götalandsregionen 2018–2020, som Förvaltningen för kulturutveckling (tidigare Kultur i Väst) fick i uppdrag att göra. Projektet bestod av tre delar. Den första delen var den Kulturskolepedagogdag som genomfördes i samarbete med Göteborgs universitet 2019. Del två bestod av coachning där tre kulturskolor i Västra Götalandsregionen fick möjlighet att utveckla sitt arbete med stöd av Lisa Lindén. Den tredje delen är ett webbmaterial. Alla tre insatserna hänger ihop och syftet är att skapa plats för nya kreativa scenuttryck och upplevelser.

Webbmaterialet är skrivet av Lisa Lindén, på uppdrag av och i samarbete med Förvaltningen för kulturutveckling (tidigare Kultur i Väst). Lisa Lindén är genusvetare och dramaturg och arbetar inom flera kulturområden.  

Nu börjar vi!


Trygg scen

Om att hamna rätt, både när man ska på och av scenen.

Scenens tecken

"Ligger det en pistol på scenen så kommer den att användas innan tredje akten är slut."

Checklista

En checklista kan inte lösa allt, men kan vara en bra början.

Hur går vi vidare?

För att bli medvetna om hur vi själva agerar i olika situationer behöver vi återkommande vara nyfikna på oss själva, eleverna och våra kollegor. Vi behöver vara nyfikna på det samhälle som vi agerar i. Vi behöver också vara i en omgivning som tillåter oss att ibland göra fel och kanske till och med ”misslyckas”. Vi behöver vara i en omgivning det är det är okej att fråga en kollega om hjälp och råd.

Det första steget i ett utvecklingsarbete är alltså sammanfattningsvis att inse att vi aldrig blir klara och att vi kommer att göra ”fel” på vägen.

Att utvecklas betyder inte att allt vi gjort innan var fel, eller att vi måste göra allt på ett nytt sätt. Att utvecklas är att förstå vad vi redan gör som är bra, att acceptera våra förutsättningar och lägga krut på det som vi faktiskt kan förändra och påverka. Det är en process. 

I vårt jobb finns också alltid ett visst mått av osäkerhet, vi kan inte planera för allting. En del av arbetstiden kanske alltid måste gå åt till att lösa problem eller situationer som uppstår. Så är det när vi arbetar med människor.

Du och din kompetens är din verksamhets största tillgång. Du är vad eleverna behöver. ”Våga misslyckas – för det är först då du kan lyckas” hör vi ibland inom idrotten. Kanske kan konsten och kulturen också tänka så? Att våga prova nytt och att sätta sig själv under lupp kan vara första steget till att inkludera fler i den viktiga verksamhet som kulturskolan är.

Har du frågor kring materialet, går det fint att kontakta oss. Kontaktuppgifter hittar du nedan. Du kan också prenumerera på vårt nyhetsbrev för kulturskolan för att få löpande information om våra aktiviteter. Prenumerera här...

Lycka till!


Anette Andersson Huber

Producent

Telefonnummer

Åsa Jansson

Konsulent

Telefonnummer