Pitcha din filmidé inför publik och jury på Frame Filmfestival

FilmCloud PITCH är en pitchtävling inför publik och jury på Frame filmfestival den 13 september. Pitch-vinnaren får ett stipendium från FilmCloud på 25 000 kr och filmteknik från KinemaLab – Gothenburg Studios Development bestående av ett kamerapaket och ett LED-ljuspaket motsvarande ett hyrvärde på 35-45 000 kr.

Du som söker är boende i Västra Götaland och 18–30 år gammal. Du kan söka med en kortfilm som är max 15 minuter lång eller dokumentär som är max 60 minuter. Alla genrer är välkomna.

Du söker plats på pitchen i ett formulär på Filmclouds hemsida med en presentation av dig själv och ditt projekt. Ansökan skall innehålla projektbeskrivning, manus eller treatment, kostnadskalkyl, CV med filmografi och länk till tidigare film.

Martin Hammar

Konsulent

Telefonnummer