Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Baskurs i handledning och lärande

Handledning

Datum och kursbeskrivning 2024

29 - 30 januari + 12 mars 2024, Kursbeskrivning

22 - 23 april + 28 maj 2024, Kursbeskrivning

Delmål

SOSFS 2015:8: delmål a1
HSLF-FS 2021:8: delmål STa6

Målgrupp

ST-läkare i allmänmedicin

Kursens längd

4 dagar

Kursinnehåll

Kursen utgår från aktuell pedagogisk forskning om handledning i sjukvårdens vardag. Den tillhandahåller kunskap, färdighetsträning och reflexion gällande handledning primärt av studenter och i viss mån av medarbetare.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska deltagaren:

  • Kunna utgå från de studerandes lärandemål och använda lärstödjande aktiviteter som tydligt länkar till målen och examination/bedömning. 
  • Ha kännedom om begreppen formativ och summativ bedömning, erfarenhetsbaserat lärande, EPA och konstruktiv länkning.  
  • Undersöka och reflektera över sin egen handledningspraktik inklusive grupphandledning 
  • Kunna ge konstruktiv återkoppling till studenter och medarbetare 
  • Kunna reflektera över förutsättningar för kontinuerligt lärande och handledning på arbetsplatsen och föreslå förbättringsåtgärder. 

Examination

Efter godkänd kurs utfärdas intyg på Socialstyrelsens blankett för kurs.
För godkänd kurs krävs:
 

  • Deltagande i samtliga kursmoment under kursdagarna 
  • Genomförd, inskickad och godkänd praktikuppgift 

Pedagogik

Arbete i mindre grupper varvat med föreläsningar, praktisk övning utav handledning samt en praktikuppgift. Skriftlig examinationsuppgift kopplad till litteratur.


Senast uppdaterad: 2023-11-28 14:25